Werk slimmer organiseren

Meten is weten met HoTT toolkit

Wachten op de werkvergunning, een rij voor het magazijn, 10 minuten lopen naar de schaftkeet. Veelvoorkomende werkvertragingen in de onderhoudswereld. En allemaal redenen die het werk inefficiënt maken. Monteurs die van de 8 werkuren slechts 4 effectief kunnen 'sleutelen', zijn geen uitzondering. Het goede nieuws is: een groot deel van de dagelijkse vertragingen zijn vermijdbaar en dus niet nodig.

De HoTT-toolkit die PDM samen met Stork ontwikkelde in opdracht van World Class Maintenance brengt in kaart waar de kansen liggen om de Hands on Tool Time te verhogen. Nu de toolkit is aangevuld met de HoTT-app zijn de meetgegevens nog sneller beschikbaar en kan er snel worden geschakeld.

Al jaren is het groeiend tekort aan goed geschoold technisch personeel een probleem in de industriële maintenance sector. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van het vak toe en zijn de monteurs steeds meer gehouden aan voorschriften om veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Vaak zijn er heel wat obstakels te overwinnen voordat zij met het juiste materiaal en benodigde uitrusting aan hun werk kunnen beginnen. Met als resultaat dat dit ten koste gaat van de effectieve werktijd en dus van de productiviteit.

WCM, netwerk voor smart maintenance in Nederland, vroeg haar leden PDM en Stork om de handen ineen te slaan en een toolkit te ontwikkelen waarmee die productiviteit verbeterd kan worden. Henk Akkermans, directeur WCM: “Naast een tekort aan goed geschoolde technische mensen zijn ook veel fabrieken en hun infrastructuur voorbij hun oorspronkelijke technische levensduur. Dat betekent meer werk aan oude assets en minder mensen die dat werk kunnen doen. Dat lukt alleen als de productiviteit van die mensen drastisch gaat stijgen.” En dat kan. Want in het onderhoudsproces zijn meerdere vermijdbare vertragingen te voorkomen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Nadat in de voorbereiding de scope is bepaald, identificeert HoTT met een klein aantal metingen al de basisoorzaken van onnodige verliezen. De HoTT-app die dit jaar aan de toolkit is toegevoegd zorgt ervoor dat verbetervoorstellen voor werkstromen en efficiëntie direct in kaart worden gebracht. Op basis daarvan wordt besloten wat als eerste wordt aangepakt in de implementatie. Nick Zwinnen: “Communicatie is heel belangrijk. En dat begint natuurlijk al in de voorbereidingsfase waarin we alles heel duidelijk vastleggen en omschrijven. Het moet voor de mensen duidelijk zijn dat het niet gaat om harder werken of over hun inzet, maar over het wegnemen van obstakels die zij tegenkomen in hun werk.” Onderdeel van de toolkit is een trainingspakket dat bestaat uit een deel klassikaal, training on the job en een terugkomdag om ervaringen uit te wisselen en te fine tunen.

HoTT illustratie.png

Wat levert het op?

  • Verbeterpotentieel van de onderhoudsorganisatie
  • Hogere effectiviteit van onderhoudsmanagement
  • Tevreden servicemonteurs
  • Slimmere keuze wat betreft locatie van werkplaatsen en magazijnen
  • Efficiëntere inrichting van werkplaatsen en magazijnen
  • Minder herstelwerk
  • Aantoonbaarheid van de effectiviteit van de onderhoudsorganisatie
  • Informatie om capaciteits- en bezettingsberekeningen te maken

Een verbetering van de productiviteit zorgt al snel voor een kostenverlaging en betere beschikbaarheid van assets. Maar komt ook het werkplezier ten goede. Nick Zwinnen, PDM: “Uiteindelijk zijn de monteurs graag bezig met techniek en hebben ze liefst zoveel mogelijk de handen aan de knoppen. Als we de werkprocessen weten te verbeteren, leidt dat dus ook tot gemotiveerde mensen en tot een betere prestatie.”


  • Deel deze pagina: