Samenwerkingsverbanden

PDM werkt op verschillende gebieden samen met verenigingen en platforms:

Bridge to Worldclass Maintenance & Asset Management

BEMAS helpt haar leden op weg naar een hogere Return on Assets door een beter beheer van machines, installaties en infrastructuren. Daarbij wordt gestreefd naar het verhogen van rendement, betrouwbaarheid en kwaliteit, en het verlagen van levensduurkosten, milieubelasting, energieverbruik en risico’s. Door mensen samen te brengen en kennis te delen rond onderhoud en asset management vormt BEMAS de brug naar een duurzame en competitieve industrie en economische welvaart in België. Meer informatie vindt u hier: BEMAS

Brainport Industries

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen samen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten. Meer informatie vindt u via deze link: Brainport Industries

Plexon

Een krachtig netwerk van honderden CEOs; CXOs; directeuren en bestuurders die de door hen verkregen expertise graag delen met hun peers. Meer informatie? Kijk op: Plexon

World Class Maintenance

WCM stimuleert ‘slim onderhoud’ voor de Nederlandse industrie. Dit doen we door onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Voor partners, maar ook voor de maatschappij als geheel. WCM voert cross-sectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelt een onderwijsprogramma en werkt aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid participeren. Na het samengaan met FME-branchevereniging Profion worden ook lobby-activiteiten uitgevoerd om smart maintenance hoger op de politieke agenda te krijgen. Meer informatie vindt u hier: World Class Maintenance

Industrielinqs

Industrielinqs pers en platform is een moderne uitgeverij en netwerkplatform voor de industrie. Het Petrochem platform, het iMaintain platform en het kennisplatform Duurzaam Geproduceerd hebben ieder een eigen magazine, jaarcongressen en internetsites. Met partners, leden en experts bouwt Industrielinqs binnen deze platforms aan uitgebreide kennisnetwerken, waarbij de kwaliteit van de informatie en sterke onderlinge relaties bovenaan staan. Naast de kennisintensieve platforms geeft Industrielinqs ook catalogi en jaarboeken, zoals de Industrielinqs Catalogus, de Maintenance NEXT-catalogus en de InfraTech Catalogus uit. Meer informatie vindt u hier: Industrielinqs

Limburgse Werkgeversvereniging

LWV versterkt, vertegenwoordigt en verbindt directeuren, aandeelhouders en topmanagers in Limburg. Samen leiden zij zo’n 257.000 medewerkers bij ondernemingen in alle sectoren. Van AEX- tot familiebedrijf, van start-up tot MKB. Allemaal hebben ze een vruchtbaar ondernemersklimaat nodig om samen een duurzame, welvarende en innovatieve economie te ontwikkelen en te houden. Meer informatie vindt u hier: Limburgse Werkgeversvereniging
  • Deel deze pagina: