Visie en missie

Industrial excellence

De industrie, hun mensen en management laten excelleren. In de Benelux en Duitsland. Nu én morgen. Dat is wat ons drijft.

Zichtbaar en beklijvend

Alles wat wij doen is gericht op een beter begrip van uw situatie, behoefte en ambitie. Om samen uw echte doelen en kansen expliciet te maken. Door anders naar zaken te kijken. De manier waarop wij dit doen is door zichtbare en beklijvende resultaten te leveren. En door voor u en uw medewerkers een succesvolle omgeving en ontwikkeling te helpen creëren.

Voorsprong vergroten en innovatiekracht versnellen

Om uw innovatiekracht te versnellen in de ontwikkeling van technologie in de complexe machinebouw, en uw voorsprong te vergroten in het optimaliseren van uw productie-omgeving zetten wij expertise in die úw technische en organisatorische disciplines omvatten. En coördineren, prikkelen, stimuleren en managen wij actief. Want PDM’ers zijn mensen met een missie: scherp, creatief, energiek, daadkrachtig.

Naadloos geënt op uw behoefte

Onze expertise omvat de technische disciplines onderhoud, turnarounds, productie, operations en electromechanical engineering. En de organisatorische disciplines processen, systemen en gedrag, performance optimalisatie en human capital management. Wij werken op maat. Naadloos geënt op uw behoefte. Want die bepaalt welke expertises ingezet worden: standalone of geïntegreerd. En hoe deze ingezet worden: een expert of team van experts, een projectmatige aanpak, een transformatie/optimalisatie of samenwerking op basis van proces-verantwoordelijkheid. Daarbij kunt u vertrouwen op onze bewezen methoden, tools en technieken. Wij ontzorgen door actieve coördinatie, project- en procesmanagement.

Expertisebureau

PDM is een expertisebureau. Wij zijn gespecialiseerd in de optimalisatie van productie-omgevingen, en in de ontwikkeling van technologie voor de complexe machinebouw. Onze klanten zijn toonaangevende bedrijven uit de proces- en manufacturing industrie in de Benelux en Duitsland. Wij zijn zelfstandig en onafhankelijk. Al meer dan 50 jaar.

Hubert_Mesterom_managing_director_002-862f7395.jpg
Hubert Mesterom
Managing Director, PDM

Alles wat wij doen is erop gericht om de innovatiekracht en de voorsprong in de industrie te vergroten.