Aanpak Turnarounds

De laatste jaren nemen we waar dat Turnaround-projecten kritischer worden. Complexer, minder voorspelbaar en daardoor vaak minder succesvol. In de sterk vergrijzende arbeidsmarkt is het steeds moeilijker er de juiste experts voor te vinden. Zeker als flexibiliteit gewenst is. Een slimme aanpak is noodzakelijk.

Tools en methoden

We hebben onze jarenlange ervaringen in Turnaround Optimization projecten omgezet in diverse tools. Toegespitst op de verschillende aspecten van een Turnaround, van dataverzameling tot analyse van de juiste frequentie van Turnarounds, ontwerp en voorbereiding, planning, management, verbeteren van de doorlooptijd, uitvoering en supervisie. Tot onze tools behoren ons PDM STOP flowTM model, het Flens Integratie Management-model (FIM) en de nieuwe web-based HOTT-applicatie. Hiermee kan PDM elke fase in een Turnaround op een methodisch waterdichte manier aanpakken. Of het nu gaat om bijvoorbeeld:

  • het beoordelen van de effectiviteit en efficiency van de bestaande installatie;
  • het opzetten van een sluitende business case;
  • het analyseren van de mate waarin uw installaties klaar zijn voor een Turnaround;
  • het doen van (nul)metingen;
  • het formuleren van kritische prestatie-indicatoren;
  • het maken van een risicoanalyse;
  • oplossingen om de betrouwbaarheid en capaciteit van de installatie te verhogen;
  • het verdelen van taken, rekenschapsrelaties en verantwoordelijkheden;
  • projectmanagement en
  • controle: alles wordt met de methoden en tools van PDM geborgd.

Inzet van (een team) experts

Kwaliteit is wat u op voorsprong zet. Met specialisten die proactief zijn, verantwoordelijkheid kunnen nemen, oog hebben voor maatwerkoplossingen en het vermogen bezitten om in de huid van de klant te kruipen. PDM werft op grote schaal jonge technische medewerkers (op MBO- en HBO-niveau) in de diverse regio’s. Zij worden intern opgeleid in de nieuwste methoden en tools. De medewerkers zijn inzetbaar op diverse functies binnen een Turnaround, geheel toegesneden op uw behoefte en specifieke uitdaging.

Turnaround Operator Management

Door het inrichten van een tijdelijke en flexibele Turnaround Operating schil ondersteunen wij uw productieorganisatie tijdens de Turnaround. Zoals het project dat plaatsvond bij Sabic Europetrochemicals in Geleen, voor de Turnaround Olefins 3 in mei 2017. PDM leverde hier een team van deskundige medewerkers, geschoold in productie en proces.

Aanvullend heeft PDM het concept van Flexible Operator Management ontwikkeld. Hiermee kunnen we tijdens de Turnaround in uw productieproces meer flexibiliteit inbouwen. Om zo nieuwe productintroducties, volumestijgingen en de daarmee samenhangende (tijdelijke) verhoging van de capaciteit van de installatie efficiënt en effectief te kunnen organiseren.

Volledige ontzorging

Met de bovenstaande vernieuwingen spelen wij proactief in op de veranderde behoeften in de markt. Als partner in Turnarounds zijn wij vooraf duidelijk over de doelen, de verbeter- en veranderpotenties, risico’s en kosten. PDM kan de gehele Turnaround verzorgen, inclusief het managen van de daarmee door te voeren verbeteringen. Van voorzorg tot en met nazorg: u kunt een Turnaround met een gerust hart aan ons overlaten.