Minder rework met V-model

Het V-model gebruiken we bij PDM voor een groot aantal projectmatige ontwikkelopdrachten. Dit model doorloopt alle fases in het ontwikkelingsproces van een product en besteedt evenredig aandacht aan ontwikkeling en verificatie. Van het opstellen van systeemeisen, tot aan het leveren van een gevalideerd eindproduct. Het ontwikkelings- en verificatieproces van het proces is opgedeeld in een aantal fasen die elk een aantal vooraf gedefinieerde producten opleveren. Wanneer de producten van een fase zijn opgeleverd, vormen deze de basis voor de volgende fase. Een nieuwe fase start dus pas wanneer de producten van de vorige fase zijn opgeleverd en goedgekeurd.

V-model: Minder of zelfs geen rework

Deze manier van werken biedt de mogelijkheid om de kost/efficientie verhouding te verbeteren, zodat minder of zelfs helemaal geen rework nodig is. Hierdoor kan de machine volgens planning én volgens specificatie opgeleverd worden. De faseovergangen van het V-model zorgen voor een goede kwaliteitsborging. Voor iedere faseovergang worden door de leverende partij en ontvangende partijen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de opleveringen. Deze 'toll gates' zijn essentieel om verder te kunnen gaan in het ontwikkelproces.

PDM V-MODEL.jpeg

Relatie linker- en rechterzijde V-model

De relatie tussen de linkerzijde en de rechterzijde van het V-model gaat verder dan het onderscheiden van de ontwerp- en de testzijde. In het V-model vind je namelijk voor elke specificatie- of ontwerpfase aan de linkerzijde een corresponderende testfase aan de rechterzijde. Om tot een gevalideerd product te komen wordt gestart met de installation qualification (IQ), waarin requirements zoals bijvoorbeeld type materiaal gecontroleerd worden. Als deze volgens specificatie zijn, gaan we over naar de operational qualification (OQ). Hier worden de operationele bereiken getest en kijken we of de machine volgens verwachting functioneert. Uiteindelijk wordt er tijdens de performance kwalificatie (PQ) geverifieerd of de volledige machine opgebouwd is op basis van de goedgekeurde procesmethode en productspecificatie. Ook kijken we of de machine effectief en reproduceerbaar functioneert.

Kwalificatieplan

Voor alle kwalificatie-activiteiten bestaat een overkoepelend kwalificatieplan. Dit plan beschrijft gedetailleerd de welke kwalificatiemaatregelen er uitgevoerd worden en bevat daarnaast een risicoanalyse. Verder vind je in het kwalificatieplan de verantwoordelijke personen, acceptatiecriteria en de uit te voeren testen terug.