Innovatietafel ‘Autonome Plant’ WCM Zuid

World Class Maintenance (WCM) is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. De doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doet WCM door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. WCM heeft een regionale afdeling voor Limburg, WCM Zuid.

De Innovatietafel ‘Autonome Plant’ en de Zomerconferentie op 27 juni 2019 zijn initiatieven van WCM Zuid. PDM leidde deze Innovatietafel en ondersteunde de organisatie van de conferentie.

Tijdens verschillende bijeenkomst van de Innovatietafel deelden vier asset owners (te weten EKK Eagle Simrax, OCI Nitrogen, Sappi en Sibelco) waardevolle inzichten in de mogelijkheden van de Autonome Plant. Deze bevindingen werden uitgewerkt in een whitepaper dat op aanvraag beschikbaar is voor asset owners en relevante MKB’ers in Limburg.

A-20190702-WCM-Autonomous Plant-Case-crop.jpg

Elektrisch, digitaal, verbonden en augmented

Alles wordt autonoom, zoals de zelfrijdende auto bewijst. Ook B2B-markten bewegen zich snel in die richting. Geen wonder, want je moet wel aan de slag met ‘autonoom’ om nieuwe medewerkers te werven. Elektrisch, digitaal, verbonden en augmented – dit zijn de sleutels die de deuren openen van de Autonome Plant, de onbemande fabriek.

In de Autonome Plant vindt de uitwisseling van data (zoals meetgegevens) plaats zonder menselijke tussenkomst en wordt deze data vertaald naar gemakkelijk te begrijpen grafische weergaven. En op basis daarvan worden besluiten genomen of tenminste voorbereid. Operators hoeven niet langer altijd door de fabriek te lopen, zodat ze minder risico lopen. En de training van operators wordt verkort door deze in digitale vormen aan te bieden. Het gebruik van data wordt gestimuleerd door ontwikkelingen op het gebied van sensing & vision technologie, waardoor steeds gevoeliger sensoren en camera’s beschikbaar komen. Door de toegenomen computercapaciteit worden bestaande en nieuwe technologieën steeds breder toepasbaar.
Meer toepassingen worden mogelijk en die worden steeds goedkoper. Kortom, jouw fantasie is de enige beperking.

Stapsgewijze aanpak aanbevolen

De realisatie van een volledig Autonome Plant verloopt stapsgewijs. Je start met een eenvoudig project met een beperkte scope in plaats te wachten op de nieuwste technologie. Gebruik bestaande, uitontwikkelde technologie. Ga aan de slag met mensen die geloven in digitalisatie en die écht willen samenwerken. Zorg ook dat het management de activiteiten ondersteunt. En als het slaagt, deel dan je successen zodat je de volgende stappen kunt zetten.

De Innovatietafel heeft enkele stappen op weg naar de Autonome Plant uitgewerkt:

1. Ontsluit beschikbare ‘slimme’ apparaten
2. Voeg sensoren toe
3. Gebruik Augmented Reality
4. Gebruik Virtual Reality

1. Ontsluit beschikbare ‘slimme’ apparaten

Veel apparaten die in fabrieken zijn geïnstalleerd zijn al ‘slim’. Met andere woorden: ze beschikken al over een ingebouwde computer of op z’n minst een chip. Slimme apparaten kunnen worden ontsluiten door ze te verbinden met bestaande (4G or TCP/IP) of nieuwe (G5) netwerken. De toekomst is aan de ‘slimme’ apparaten.

2. Sensoren

Door in motoren, pompen en dergelijke componenten sensoren te installeren en die vervolgens aan te sluiten op netwerken komt een nieuwe informatiestroom tot stand. Door die data op een slimme manier te verwerken is het mogelijk de betrouwbaarheid van installaties verhogen en de operationele kosten te verlagen.

3. Augmented Reality (AR)

Augmented Reality kan worden gebruikt voor de training en instructie van onderhoudspersoneel. Werkinstructies kunnen worden omgezet in een AR-instructie, die operators helpt bij het uitvoeren van complexe werkzaamheden en het garanderen van de kwaliteit van het werk. Met AR kan een storing de fabriek worden opgespoord en sneller worden gerepareerd.

4. Virtual Reality (VR)

Virtual Reality is de toepassing van VR-gamingtechnologie in de industrie. VR-technologie wordt gebruikt voor veiligheidstrainingen. Hierbij beweeg je door een VR-ruimte, waarin een storing levensecht kan worden beleefd.

Doorgaan met de Autonome Plant?

De Autonome Plant is een concept dat vele technische en organisatorische oplossingen omvat, veel meer dan door de Innovatietafel konden worden uitgewerkt. De uitdaging is dus te bepalen welke oplossing voor jouw fabriek waardevol is.
PDM is bereid om in WCM-verband een passend vervolg te geven aan het ‘Autonome Plant’-thema.

Henk Akkermans
Directeur, World Class Maintenance

PDM heeft als een constructieve partner bijgedragen aan de WCM-doelstellingen door de Innovatietafel ‘Autonome Plant’ te leiden en door de organisatie van de Zomerconferentie op 27 juni 2019 te ondersteunen


  • Deel deze pagina: