Opstarten zonder lekkende flenzen, het kan

Waar leidingen aan elkaar gekoppeld zijn, bestaat altijd het risico op lekkages. Tijdens een turnaround worden er doorgaans duizenden flenzen geopend en gesloten. Daarbij kan het voorkomen dat flensverbindingen niet goed zijn afgedicht of dat de verkeerde pakking wordt gebruikt.

Afhankelijk van het soort leiding, waar deze zich bevindt en waarvoor die wordt gebruikt, heeft een lek vervelende gevolgen. Meestal moet de productie een behoorlijke tijd worden stilgelegd, wat tot forse opstartverliezen leidt. Bovendien ontstaan door de flenslekkage risico’s op veiligheidsincidenten en milieuschade.

Flange Integrity Management
Waar worden die lekkages nou door veroorzaakt? Het is te eenvoudig om dat aan één enkele oorzaak toe te schrijven. Meestal gaat het om een combinatie van de volgende factoren:

 • Verschillen in procedures
 • Kwaliteitsnormen niet eenduidig
 • Zwevende verantwoordelijkheden
 • Laag kennisgehalte bij deel flensmonteurs
 • Vaktechnische training is onvoldoende
 • Het is niet duidelijk wanneer het werk aan een flens goed is uitgevoerd.

Flange Integrity Management is een integrale verbetermethode voor flensmanagement. De focus ligt op het proces dat monteurs volgen tijdens het sluiten van de flens.

PDM en Flange Integrity Management
Gebaseerd op praktijkervaring heeft PDM de Flange Integrity Management (FIM) Toolbox samengesteld, die de volgende instrumenten omvat:

 • Flange Integrity Management handboek
 • Training voor flensmonteurs
 • Quick Reference Book voor flensmonteurs
 • Systeem voor het beoordelen van de kwaliteit op de werkvloer
 • FIM app voor kwaliteitschecks, real time inzichten en continue verbetering
 • Dashboard voor continu inzicht in de kwaliteit van de werkzaamheden.

We geloven niet in een standaard aanpak. Om maximale impact te creëren, gaan wij voor maatwerk – ook in het geval van flensmanagement. Binnenkort voegt PDM een app voor tablets aan de FIM Toolbox toe, waardoor nog beter maatwerk mogelijk wordt.

Met FIM waarborgen we dat de flenzen correct gesloten worden, waardoor er bij de opstart geen vertragingen meer optreden. Het laat zich gemakkelijk uitrekenen dat de investering die de implementatie van FIM met zich meebrengt in de praktijk snel wordt terugverdiend.

Onze slogan: "If you do it right, each flange is tight".


 • Deel deze pagina: