De nieuwe industriële revolutie de baas blijven

Alles wordt autonoom, alleen al de zelfrijdende auto vormt daarvan het bewijs. Maar ook in B2B-markten gaat het nu snel. Geen wonder, want je moet wel aan de slag met ‘autonoom’ als je jonge mensen wilt verlokken om voor jou te komen werken. Elektronisch, digitaal, connected en augmented – dit zijn de sleutels die de deuren van de Autonome Plant, de onbemande fabriek openen.

Mailing 8 Autonome Plant online.jpg

     
In de Autonome Plant verloopt de uitwisseling van data (zoals meetgegevens) zonder menselijke tussenkomst en vertaald in gemakkelijk te begrijpen grafische weergaven. En op basis daarvan worden beslissingen genomen of op z’n minst voorbereid. Operators hoeven niet meer altijd door de fabriek te lopen, waardoor er minder risico’s zijn. En de opleiding van operators wordt verkort en trainingen worden digitaal ondersteund.
Het gebruik van data wordt bevorderd door ontwikkelingen op het gebied van sensing- en visie-technologie, waardoor steeds gevoeliger sensoren en camera’s beschikbaar komen. Door de toegenomen rekencapaciteit vinden bestaande en nieuwe technologieën een steeds bredere toepassing.
Er wordt steeds meer mogelijk en bovendien wordt het steeds goedkoper. Kortom, je fantasie is de enige beperking.

Perspectieven op de Autonome Plant
Enkele concrete perspectieven op de Autonome Plant zijn:
1.    Beschikbare ‘slimme’ apparaten ontsluiten
2.    Sensoren toevoegen
3.    Augmented Reality toepassen
4.    Virtual Reality toepassen.

1. Beschikbare ‘slimme’ apparaten
Veel apparaten die in fabrieken zijn ingebouwd, zijn al ‘slim’. Oftewel: er zit al een computer in of op z’n minst een chip. Slimme apparaten kunnen worden ontsloten door ze op bestaande (4G of TCP/IP) of nieuwe (G5) netwerken aan te sluiten. De toekomst is aan ‘slimme’ apparaten!

2. Sensoren
Door motoren, pompen en dergelijke te voorzien van sensoren en deze vervolgens te connecteren, komt een nieuwe stroom data vrij. Door die data op een slimme manier te verwerken, is het mogelijk de betrouwbaarheid van installaties te verhogen en de operationele kosten te verlagen.

3. Augmented Reality (AR)
Augmented Reality kan worden toegepast bij het opleiden en instrueren van onderhouds-medewerkers. Werkinstructies kunnen worden omgezet in een AR-instructie, die operators assisteren bij het uitvoeren van complexe taken en het borgen van kwaliteit. Met AR kan een storing in een fabriek sneller worden opgespoord en verholpen.

4. Virtual Reality (VR)
Virtual Reality is de toepassing van VR gaming-technologie voor de industrie. VR-technologie wordt gebruikt voor de safety-opleiding. Hierbij beweeg je door een VR-ruimte, waarin een storing levensecht optreedt.

PDM en de Autonome Plant
De Autonome Plant is een begrip waaronder vele technische en organisatorische oplossingen vallen, meer alleen sensoren en AR/VR. De uitdaging is om te bepalen welke oplossing voor uw fabriek waarde toevoegt. PDM gaat deze uitdaging graag met u aan.

Het realiseren van een volledige Autonome Plant verloopt stapsgewijs. PDM adviseert om te beginnen met een eenvoudig project met een beperkte scope, in plaats van te wachten op de nieuwste technologie. Pas daarbij bestaande, uitontwikkelde technologie toe. Ga aan de slag met mensen die in digitalisering geloven en écht mee willen werken en zorg dat het management de activiteiten ondersteunt. En lukt het, deel dan je successen, zodat je de volgende stappen kunt maken.

PDM heeft onlangs World Class Maintenance, het Nederlandse netwerk voor smart maintenance, ondersteund. Zo fungeerde PDM als kartrekker van de Innovatietafel “Autonome Plant”, die in de zomer van 2018 werd ingesteld door WCM Zuid, de regionale afdeling van World Class Maintenance voor Limburg.
Tijdens enkele bijeenkomsten van deze innovatietafel deelden vier asset owners, te weten EKK Eagle Simrax Kerkrade, OCI Nitrogen Geleen, Sappi Maastricht en Sibelco Dessel, waardevolle inzichten in de perspectieven van de Autonome Plant. De bevindingen werden vastgelegd in een whitepaper dat op aanvraag beschikbaar is voor asset owners en MKB’ers in Limburg.

Daarnaast was PDM een van de organisatoren van de Zomerconferentie WCM Zuid op 27 juni 2019, waar de deelnemers aan de innovatietafel hun eerste resultaten presenteerden. Er is afgesproken dat PDM aan de Innovatietafel “Autonome Plant” een vervolg zal geven.

Wilt u de vruchten plukken van de Autonome Plant – om te beginnen natuurlijk het low hanging fruit, neem dan contact op met Walter Mesterom.

 

High Tech

  • Deel deze pagina: