Als verlengde van de ontwikkelafdeling richting geven aan ambities

PDM ontwerpt voor, adviseert en begeleidt Kusters Engineering bij de innovatieslag naar het aanboren van een nieuwe markt toe. Koninklijke Kusters Engineering is een familiebedrijf dat werd opgericht in 1911. Bij het honderdjarig bestaan in 2011 kreeg het bedrijf het predikaat Royal Dutch en won het de Limburg Expo Award. Kusters Engineering is wereldwijd marktleider in machines voor de vernietiging van versleten en ongeldig geworden geld (biljetten en munten). Machines van Kusters staan bij de centrale banken van zo’n 75 landen. Naast het geld vernietigen, verwerkt Kusters de restanten daarvan tot briketten die voor allerlei doeleinden zijn te gebruiken, zoals een beschermlaag over landophogingen, bouwmaterialen en energieopwekking in verbrandingsinstallaties.

bankbiljet schredded iStock-175538240.jpg

Nieuwe markt aanboren

De wereldmarkt voor bankbiljetten groeit nog steeds. Het meeste aantal biljetten is in omloop in de groeimarkten van India, China, Indonesië en de Filippijnen. In een aantal Europese landen loopt de groei terug. Kusters verwacht binnen een tiental jaren een wereldwijde teruggang van het aantal bankbiljetten en daarmee ook van de markt voor geldversnipperaars. Het bedrijf zoekt daarom naar nieuwe markten, waarbij het teruggrijpt naar het verleden, vertelt business director Martin Barthel. ‘De behoefte aan een verantwoorde geldvernietiging ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw vanuit een milieutechnisch probleem. Als familiebedrijf met een focus op de lange termijn willen wij bijdragen aan een schonere en betere wereld. We pakken dat opnieuw op met de ontwikkeling van machines voor toepassingen in de markt van de circulaire en biobased recycling. Daarvoor hebben we PDM ingeschakeld. PDM heeft veel voor VDL gewerkt en heeft daardoor aantoonbaar kennis van plaatwerk en zware constructies. We praten bij Kusters immers niet over ontwikkelingen in micrometers, maar in echte meters.'

De omslag die Kusters maakt is niet alleen technologisch, maar vergt ook een verandering van de mindset in de organisatie. PDM adviseert, begeleidt en ontwerpt hierin. Door de jaren heen is een methodiek ontstaan die verder gaat dan techniek of projectmanagement, maar die klanten ontzorgt.

Martin Barthel
Business Director, Kusters Engineering

PDM heeft een sturende rol als hoofdconstructeur. Zij snappen hoe een ontwikkelproces in elkaar zit, van het Programma van Eisen tot en met de testfase. Ze zijn het verlengde van onze eigen ontwikkelafdeling.

Nieuwe machines ontwikkelen

Een team van vijf PDM’ers werkt inmiddels aan de ontwikkeling van twee Roto shifters en twee persen voor het sorteren en persen van organisch afval. ‘Zij draaien mee als medewerkers van Kusters en hebben een sturende rol als hoofdconstructeur. Een relatief klein bedrijf als het onze kan zich geen grote ontwikkelafdeling veroorloven. We zijn nog niet in staat om machines zodanig te specificeren dat ze linea recta naar een ingenieursbureau kunnen. Daarvoor hebben we mensen nodig die snappen hoe een ontwikkelproces in elkaar zit, van het Programma van Eisen tot en met de testfase. PDM heeft deze kennis en functioneert daarmee als het verlengde van onze eigen ontwikkelafdeling. Ook draait PDM mee in ons team dat zich bezig houdt met de optimalisatie van het gebruik van ons nieuwe CAD-systeem.’

PDM's dienstverlening bij Kusters gaat verder dan het product-designproces alleen. Om maatwerk te kunnen leveren, denkt PDM mee en identificeert mogelijke risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium. Door hierop te anticiperen, proactief oplossingen voor te stellen en waar nodig extra menskracht in te schakelen, neemt PDM een deel van de zorg over waardoor Kusters de slag kan maken die nodig is.

Transformatie van EtO naar CtO

Kusters Engineering wil niet alleen een nieuwe markt aanboren, maar ook een omslag maken van Engineering to Order (EtO) naar Configure to Order (CtO). Martin Barthel: ‘Voorheen maakten wij elke machine apart. We willen toe naar standaard-modules met onderdelen die, afgestemd op de specifieke order, kunnen worden geconfigureerd. Dat maakt het mogelijk veel sneller op orders in te spelen. Ons doel is nieuwe machines voor 80% via CtO te maken en nog maar voor 20% via EtO. Dat vraagt om standaardisatie en ook daarvoor hebben wij PDM ingeschakeld.’

Experts en teamworkers

Martin Barthel is zeer te spreken over de samenwerking met PDM. Niet alleen omdat PDM de mechanische en technische expertise levert die Kusters Engineering zelf moeilijk kan verwerven. Ook sluit de cultuur van de PDM’ers goed aan op die van Kusters.

Martin Barthel
Business Director, Kusters Engineering

Ook Kusters ontkomt niet aan de vergrijzing, PDM biedt dan een goede aanvulling met jong potentieel. De PDM’ers hebben een open houding, tonen initiatief en zijn zeer ontvankelijk voor nieuwe ontwikkelingen. Bovenal zijn het goede teamworkers die de ruimte die ze van ons krijgen goed gebruiken.

Voor meer informatie:

# Rob van de Plas
Business Leader
+31 6 15608878


  • Deel deze pagina: