Walter Mesterom kartrekker innovatiethema WCM Zuid

Wat is WCM Zuid?

World Class Maintenance Zuid, afgekort WCM Zuid, is een nieuw platform dat opgericht is door Brightlands, LWV, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG en World Class Maintenance. Het doel van het platform is om in de regio Limburg innovaties en duurzaamheidstrajecten in Asset Management op te starten en te versnellen. WCM Zuid ondersteunt daarin door het stimuleren van een goede samenwerking die bijdraagt aan een sterk Smart Industry cluster in Limburg.

Aan de slag met nieuwe innovaties

Tijdens de kick-off van WCM Zuid op 28 maart hebben asset owners, service providers, overheden, opleidings- en kennisinstituten uit Limburg samen gebrainstormd over procesmatige en technologische innovaties in verschillende maintenance topics. De meest aansprekende innovaties zijn gekozen om verder uit te werken, waarbij per onderwerp een kartrekker toegewezen is. Deze kartrekkers gaan de komende tijd met hun onderwerp aan de slag. De drie gekozen innovatiethema’s zijn:

  • Condition Based Monitoring
  • Performance Based Contracting
  • De Autonome Plant

PDM's Walter Mesterom als kartrekker

Commercial Director Walter Mesterom van PDM is tot kartrekker benoemd voor het thema De Autonome Plant. Op 5 juni hebben de kartrekkers samen met een aantal leden van WCM Zuid een verdiepingsslag gemaakt om de innovatie versnellingstafels op gang te brengen. Wij zijn heel benieuwd naar de uitkomst en wensen Walter en de andere kartrekkers veel succes met hun plannen!

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over WCM Zuid en hun initiateven op hun website. Daar vind je bijvoorbeeld een verslag van de kick-off en presentaties die er toen gehouden zijn. Wij houden je via deze website natuurlijk ook op de hoogte van Walters project. Stay tuned!

 

 

 

 


  • Deel deze pagina: