Volgende stap voor Autonome Plant

05 dec. 2018

De eerste fase van het innovatiethema De Autonome Plant is inmiddels achter de rug. Tijdens deze fase hebben we een plan van aanpak gemaakt en hebben we een 50 tal bedrijven uitgenodigd om mee te doen aan ons assessment over het vermensarming. Daarbij hebben we gekeken op welke gebieden de behoefte om te vermensarmen het grootst is en welke bedrijven daar daadwerkelijk een actieve noodzaak aan hebben. De resultaten van dit assessment hebben we samengevat op basis van probleemstelling, oorzaakanalyse en oplossingsrichting.

 

Van start met Fase 2

Tijdens de tweede fase gaan we deze resultaten verder analyseren en omzetten in een concreet actieplan voor de bedrijven die meedoen aan een aantal pilots. Deze pilots focussen op de volgende gebieden:

 

  • Personeelsgebied
  • Optimalisatie van processen
  • Werking van de hefbomen

Vooralsnog nemen zes bedrijven deel aan fase 2. Tijdens deze fase leggen we de focus op het realiseren van de gewenste outcome op bovenstaande gebieden, waarbij we een business case opstellen om de haalbaarheid van de vermensarming in kaart te brengen. We kijken ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan!

 

Kick-off Fase 2 & Innovatieconferentie WCM Zuid

De kick-off vindt op 19 december plaats bij PDM in Maastricht. Hiermee luiden we de start van fase 2 van De Autonome Plant in en informeren we de deelnemers verder over onze aanpak.

 

Daarnaast organiseert WCM Zuid op 17 januari 2019 de eerste Innovatieconferentie op de Chemelot campus in Geleen. Tijdens deze conferentie op 17 januari presenteren de drie innovatietafels hun voorstellen en geven spraakmakende gastsprekers hun visie op het onderwerp. Namens innovatiethema "De Mensarme Plant: op weg naar autonoom produceren", licht Staf Seurinck, Vice President Robotics and Motion bij ABB Benelux, zijn visie toe.

High Tech

  • Deel deze pagina: