Wat HOTT kan betekenen voor uw onderhoudsorganisatie

20 okt. 2017

Donderdag 19 oktober vond bij Janssen Pharmaceutica in Geel het HOTT event van PDM en BEMAS plaats. Gezien het tekort aan goed geschoold technisch personeel is het onderwerp effectiever werken met de mensen die je hebt, een interessant en belangrijk thema. Hands on Tool Time (HOTT) zorgt ervoor dat de inzet van het huidige technische personeel zo optimaal mogelijk wordt benut. Aan de hand van de ervaringen bij Janssen Pharmaceutica en Dow Chemical Company gingen we met verschillende deelnemers in gesprek.

Meten is weten

Lagere onderhoudskosten, hogere beschikbaarheid van assets. Wie wil dat niet? Om het verbeterpotentieel te benoemen is het noodzakelijk verspilling van het huidige proces identificeren. Verbeteren begint immers met meten. Uit de survey die deelnemers vooraf invulden bleek dat slechts 26% metingen op dit vlak uit te voeren.

Hoe?

Janssen Pharmaceutica maakt voor zijn meting gebruik van HOTT (een applicatie die ontwikkeld is door PDM i.s.m. Stork en World Class Maintenance). Dow werkt met Wrench Time. De bevindingen uit de cases waren voor velen herkenbaar. Het werd voor eenieder duidelijk dat er er winst te behalen is door:

  • goede werkprocessen
  • bijbehorende KPI’s
  • kwalitatief goede werkvoorbereiding

Benchmark

Benchmarkgegevens uit de database van de HOTT applicatie laten zien dat onderhoudsmensen gemiddeld 47% effectief sleutelen. Van de resterende 53% is een groot deel vermijdbaar, met name het deel dat wordt veroorzaakt door oponthoud. Daar zit dan ook het verbeterpotentieel.

Kansen liggen vooral op het gebied transport (van mensen en materiaal), onnodige discussies en organisatie van materialen.

Maar hoe krijg je de mensen mee?

Als zaken anders moeten, is er altijd weerstand. Zeker als mensen 'gemeten' worden. Enerzijds omdat mensen zich bij metingen of observaties gecontroleerd voelen. Anderzijds omdat veranderingen van processen de organisatie raken.

Goede en open communicatie over het hoe en waarom van de meting is cruciaal. Vragen als 'waar loop je zelf tegenaan', 'wat zijn terugkerende frustraties' of 'hoe kunnen we obstakels vermijden' zijn onderwerp om voorafgaand aan metingen te bespreken. Zodat gelijk duidelijk is dat het niet gaat om sneller werken, maar om slimmer werken. Om dagelijkse frustraties bij oponthoud te voorkomen bijvoorbeeld. Dan blijkt al snel dat mensen gemotiveerd zijn om mee te werken. Zo werd bevestigd door Dow en Janssen.

Toepassingstraject HOTT

In samenwerking met BEMAS start begin 2018 een meerdaagse opleidingen rondom het toepassen van HOTT en het verbeteren van de effectiviteit van de onderhoudsorganisatie.