PDM lid Brainport Industries

04 mei 2017

PDM is toegetreden tot Brainport Industries, onderdeel van Brainport Eindhoven. Daarmee begeeft PDM zich in goed gezelschap, namelijk van de leidende High Tech toeleveranciers in Nederland.

Internationale OEM’s die zich bezighouden met High Mix, Low Volume High Complexity (HMLVHC) machinebouw besteden steeds vaker naast de fabricage van componenten, sub-assemblies en grotere non-core submodules ook de ontwikkeling en engineering uit aan strategische toeleveranciers in de High Tech maakindustrie. Zij vragen toeleveranciers om voor deze modules de gehele verantwoordelijkheid te dragen en daarmee ook de ontwikkeling te doen.

Ook PDM ervaart deze behoefte in de markt. Bijdragen aan het versnellen van de innovatiekracht van onze klanten is dan ook het doel. Een oud Business Director van PDM: “Onze klanten moeten steeds sneller schakelen. Die omslag is niet alleen technologisch, maar ook een verandering van de mindset in de organisatie. Dat doe je niet alleen met designers, dat is ook een methodiek die je toepast. Dat moet in het DNA van je team zitten om dat te kunnen.”

Door de ervaringen van onze architecten, designers en projectmanagers bij onder andere ASML, DAF en Philips is een PDM-methodiek ontstaan die niet alleen over techniek of projectmanagement gaat, maar ook over het ontzorgen van de klant.

PDM is voor de OEM’s een flexibele product-, design- en industrialisatiepartner. We werken precies op het snijvlak van de werktuigbouwkunde en elektrotechniek en dichten zo de kloof tussen beide werkvelden. We ontwerpen, adviseren en begeleiden. PDM zorgt voor de vertaalslag van concept van de functionaliteit, naar system requirements en design.

Oud PDM'er legt uit: “Onze oplossingen bieden niet alleen een antwoord op de vraag van vandaag. Wij kijken ook vooruit naar de langere termijn. In onze designprocessen besteden we daarom veel aandacht aan de produceerbaarheid en onderhoudbaarheid van machines. Ingenieurs kijken daarvoor voortdurend mee over de schouders van de ontwerpers. Het voortdurend koppelen van het ontwerp en de toepassing daarvan in de praktijk en op locatie moet borgen dat opdrachtgevers niet voor verrassingen komen te staan.”

PDM ziet uit naar een vruchtbare samenwerking in Brainport Industries.