Data uit machines vertegenwoordigt economische waarde. Het gaat dan om het verbeteren van prestaties van bestaande bedrijven, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Individuele bedrijven kunnen de economische waarde van data verzilveren, echt goud wordt het in samenwerking tussen bedrijven binnen waardeketens.

PDM is partner in het project “Digitale Fabriek van de Toekomst”, een initiatief van ondernemers en kennisinstellingen in de maakindustrie in de Brainport-regio, met Brainport Industries als penvoerder. Dit project houdt zich bezig met de manier waarop data wordt verzameld en opgeslagen en hoe die data vervolgens op een slimme manier kan worden uitgewisseld en benut.

PDM was kartrekker van het werkpakket “Verzamelen en benutten van machinedata” en coördineerde in die rol de ontwikkeling van vier use cases. Sinds kort zijn wij voorzitter van een team dat voor de maakindustrie een OEE Dashboard ontwikkelt. De eerste resultaten van het project zijn vastgelegd in een whitepaper, waarin onder meer de use cases worden beschreven.

Ontvang het whitepaper "Digitale Fabriek van de Toekomst – Naar meer economische waarde uit data", vul dan uw e-mailadres in en klik de button "NEDERLANDSE PDF-bestand".
Receive the white paper "Digital Factory of the Future – Towards more economic value from data" by entering your e-mail address below and clicking "ENGLISH PDF file" button.