Technische verbeteringen én organisatorische veranderingen voor hogere OEE

PDM content OEE-optimalisatie 2022_zoom.jpg

Weinig prestatie-indicatoren zijn zo veelzeggend als de OEE, de Overall Equipment Effectiveness. Met de OEE komen beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit van de operationele activiteiten van een productiebedrijf in één getal tot uitdrukking.

PDM content OEE-optimalisatie 2022_nl 1-zoom.jpg

Totale productietijd

De totale (geplande) productietijd kan per geval verschillen. Het maakt bijvoorbeeld uit of tijdens weekenden en vakanties kan worden doorgewerkt en of er sprake is van ploegendienst. Stilstand van een fabriek die het gevolg is van uitblijvende marktvraag is een verlies dat niet in de OEE wordt verdisconteerd.

PDM content OEE-optimalisatie 2022_nl 2-zoom.jpg

Beschikbaarheid

De productietijd kan niet volledig worden benut als gevolg van geplande en ongeplande stops. De beschikbaarheid wordt als percentage van de totale (geplande) productietijd in de OEE verdisconteerd. Door de betrouwbaarheid te verbeteren kan de beschikbaarheid van installaties worden verhoogd.

PDM content OEE-optimalisatie 2022_nl 3-zoom.jpg

Prestaties

De prestaties zijn beter naarmate met hogere snelheid kan worden geproduceerd gedurende de tijd dat de fabriek beschikbaar is. Door normen te stellen aan de te behalen productiesnelheid kan deze factor in de OEE-berekening worden meegenomen. De productiesnelheid kan bijvoorbeeld worden opgevoerd door handwerk te automatiseren.

PDM content OEE-optimalisatie 2022_nl 4-zoom.jpg

Kwaliteit

De OEE daalt indien het product niet on-spec is, wanneer herbewerking nodig is en naarmate bij de productie afval vrijkomt. De kwaliteit kan worden verbeterd door het productieproces te optimaliseren.

PDM content OEE-optimalisatie 2022_nl 5-zoom.jpg

OEE-berekening

De afbeelding hierboven toont de hele OEE-berekening. Verbetering van de OEE is urgent als de bestaande productiecapaciteit onvoldoende is om aan de stijgende marktvraag te voldoen.

PDM content OEE-optimalisatie 2022_nl 6-zoom.jpg

Twee benaderingen

Voor een duurzame verhoging van de OEE zijn technische verbeteringen en organisatorische veranderingen noodzakelijk.

PDM content OEE-optimalisatie 2022_nl 7-zoom.jpg

Bedrijfsprocessen onder controle

Om de OEE te verbeteren moeten de bedrijfsprocessen onder controle zijn en blijven. Voor de bedrijfsprocessen kan de volwassenheid worden bepaald, waarbij doorgaans vijf niveaus worden onderscheiden.

 • Excellent: focus ligt op continue verbetering door incrementele en innovatieve optimalisatie
 • Beheerd: vastgelegde proces/methodologieën worden geïmplementeerd. Processen kunnen effectief worden beheerd en uitgevoerd
 • Vastgelegd: standaardprocessen zijn vastgelegd en worden in de loop van de tijd verbeterd; de consistentie van de prestaties van processen kan worden vastgesteld
 • Herhaalbaar: sommige processen zijn herhaalbaar maar nog niet vastgelegd; de resultaten kunnen consistent zijn
 • Ad hoc: processen zijn niet vastgelegd en veranderen voortdurend, wat resulteert in ad hoc, ongecontroleerde en reactieve planning en uitvoering.

Organisatorische verandering

Er zijn verschillende tools en methoden om organisatorische veranderingen te implementeren en te versterken, zoals:

 • Checklijsten en instructies
 • Terms of Reference
 • Denkhoeden-methode
 • Management Control and Reporting System
 • Kaizen.

Standaardisatie van werkprocessen vormt de basis van verbetering van de OEE, onder meer met behulp van checklijsten en instructies. Deze moeten concreet zijn, inclusief toleranties, zodat ze niet voor interpretatie vatbaar zijn.

Voor periodieke besprekingen kunnen Terms of Reference (TOR) worden opgesteld, waarmee onder meer wordt vastgelegd wie daarbij aanwezig zijn, wat de input is en wat met de uitkomsten (acties en besluiten) wordt gedaan.

Om het bewustzijn rond verandering te vergroten kunnen workshops voor de betrokkenen worden georganiseerd, waarbij de Denkhoeden-methode van Edward de Bono wordt gebruikt. Daarmee wordt vanuit verschillende perspectieven op een creatieve manier naar een verandering gekeken. Wie bijvoorbeeld de Rode Hoed opzet ziet onder ogen welke emoties de verandering teweegbrengt. Met de Zwarte Hoed op kijkt men kritisch naar de verandering, terwijl je er met de Gele Hoed optimistisch naar kijkt. De Blauwe Hoed evalueert wat er is bereikt. Het is aan te raden deze methode onder deskundige begeleiding toe te passen.

Een adequaat Management Control and Reporting System levert input over de OEE voor structureel overleg tussen de afdelingen Productie, Onderhoud en Reliability over verdere verbeteringen.

Wanneer men zich tot op de werkvloer voldoende bewust is van de impact van het productieproces op de OEE, dan kunnen de medewerkers daar onderzoeken waar de verspillingen optreden en hoe die kunnen worden geëlimineerd. Dit kan gebeuren in Kaizen-groepjes, die dan wel over de benodigde informatie moeten kunnen beschikken. Dit kan zowel tot technische verbeteringen als organisatorische veranderingen leiden.

Soms kunnen met het optimaliseren van de OEE in korte tijd grote stappen worden gezet, zodat Operational Excellence binnen bereik komt. Als vuistregel geldt dat bij een OEE van 80-85% van Operational Excellence gesproken kan worden.

PDM | Industrial Excellence

PDM helpt productieorganisaties door veranderprocessen door…

 • Superieure vaardigheden en competenties in te zetten – we gebruiken al onze expertise
 • Maatwerk toe te passen – we streven naar de hoogste impact
 • Te focussen op het waarom en hoe van de verandering – we willen blijvend succes.