design engineer iStock-506676220.jpg

Betere resultaten door flexibele competenties

Wij werken op maat. Naadloos geënt op de behoefte van onze klanten. Maar het maatwerk dat wij leveren is pas echt krachtig als deze de noden beantwoordt én toegevoegde waarde biedt.

Focus op core competenties

Binnen complexe machinebouw zien we steeds vaker dat onze opdrachtgevers hun modules buitenshuis produceren. Op deze manier kunnen zij hun focus op hun core competenties blijven leggen. Non-core competenties worden uitbesteed. Zij blijven zelf met name verantwoordelijk voor de systeemintegratie en de integraties van de modules in het geheel. Zo doet de uiteindelijke machine ook daadwerkelijk wat hij belooft. Alle modules moeten worden geïntegreerd en werkend worden gemaakt op een (standaard) frame, inclusief passende (en soms flexibele) bekabeling. Dit zijn non-core competences die voor een tijdelijke piekbelasting zorgen binnen het project, maar uiterst belangrijk zijn om een solide geheel te garanderen. Daar komt PDM aan te pas: wij bewaken de doelstellingen en houden daarbij altijd het verdienmodel en een efficiënte industrialisatie van de onderneming in het vizier. Juist dáárin zit onze toegevoegde waarde.

Standaardisatie trigger voor technologische verandering

Maar welke trigger heeft de klant om met ons samen te werken? Vaak is dat het moment dat ze aan de slag gaan met standaardisatie en modulariteit.  Dit komen ze tegen als ze meer output moeten genereren, meer moeten produceren en meer moeten gaan verkopen. In veel gevallen lopen ze vast, omdat ze efficiënter moeten gaan produceren. Maar er zijn te veel variabelen en te veel opties op hun product. Hierdoor is een reductie van het portfolio van de opties van de machine wenselijk. Dus vanuit de nood voor een efficiëntere productie, wordt de vraag gecreëerd voor andere technologie.

Technologische ontwikkeling & change management

En daar hangt de efficiëntie binnen productie en manufacturing samen met de technologische verandering en engineering.  Daar raakt de change elkaar, en daar vullen wij perfect aan. Wat wij vooral heel goed kunnen, is mensen een trigger bieden en kritische vragen stellen. Dat is vooral een uitdaging bij mensen die al 10 of 20 jaar dezelfde machine ontwerpen.  Wij vragen hen: waarom is dat nodig, waarom al die opties? We doorlopen de verandercurve met alle bijbehorende pijnen. De change geldt ook voor de development afdeling, want het hangt allemaal met elkaar samen. De technologische ontwikkeling is niet compleet zonder dat je het anders denken toepast.

Pijn voorwaarde voor verandering

Als het pijn doet, dan pas kan het gaan veranderen. Onze kracht ligt in het begeleiden van dat proces. Als partner. We kijken naar het verdienmodel en doelstellingen van onze opdrachtgevers en wat hun pijnpunten zijn. Samen pakken we die pijnpunten vervolgens een voor een aan. Zo maken we het verschil voor onze opdrachtgevers en kunnen we écht impact creëren.

Maatwerk basis voor succesvolle ontwikkeling

Deze mate van ontzorging op het gevraagde tijdstip binnen het project verschaft een solide antwoord de vragen van onze opdrachtgever. Het is een wezenlijk onderdeel van onze missie om de industrie, hun mensen en hun management te laten excelleren. Dit maatwerk toont aan dat wij samen met onze opdrachtgevers bouwen aan een succesvolle omgeving en stabiele ontwikkeling voor hun medewerkers.


  • Deel deze pagina: