Denk- en designkracht voor redesign van een innovatieve Power Distribution Unit

In opdracht van een grote machinebouwer werkt PDM samen met de leverancier aan het redesign van een Power Distribution Unit (PDU). De samenballing van de designkracht van PDM en productiekracht van de leverancier, onder het strakke projectmanagement van PDM, levert een grote toegevoegde waarde. Risicomanagement en transparantie spelen in het proces een prominente rol.

PDM_IMAGE 2_GREEN.jpg

Uitdaging

De machinebouwer heeft behoefte aan een PDU die overal in de wereld kan worden ingezet. De unit moet daarom voldoen aan alle normen, ook al verschillen die per continent. Nadat een eerste prototype niet voldeed, werd PDM bij het designproces betrokken. Voor het redesign was het nodig terug te gaan naar de fase van de System Requirements. Daarbij moest behalve met de normen rekening worden gehouden met een groot aantal aspecten, van de aanraakveiligheid tot de maakbaarheid bij de leverancier, de bestendigheid tegen aardbevingen, de noodzaak van noodstoppen, de waardes van de elektriciteitsstromen en uitleesbaarheid daarvan, goede ventilatie om oververhitting te voorkomen en verpakkingseisen om de PDU goed te kunnen vervoeren.

Claes_Dennis_2021-fb4f31f4.jpg
Dennis Claes
Business Leader, PDM, lees zijn verhaal!

Kennis met betrekking tot randnormeringen hebben we in huis. Design capaciteit ook. Plus voldoende resources waarbij we ervaren mensen aan jong talent koppelen. We managen onze projecten heel strak en hands-on. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Alle partijen moeten immers met de neuzen dezelfde kant op staan. Alleen dan maak je sprongen! En natuurlijk het verschil voor de klant.

Aanpak

PDM ontwierp een strak projectmanagement waarin alles draaide om de communicatie en transparantie tussen de drie partijen: opdrachtgever, leverancier en PDM als projectmanager en designer. Ook schakelde PDM in de meest kritische fase van het project architecten en designers bij om extra ontwikkelkracht in te brengen. Elke dag begon met een scrum-sessie van het projectteam. Wat moet er vandaag gebeuren en welke besluiten moeten worden genomen? In het proces was er veel aandacht voor de risico’s. Deze werden vooraf benoemd en er werd in het proces veel ruimte genomen om er op het juiste moment op de juiste manier op in te spelen.

Resultaat

Een project met een hoog risicoprofiel heeft door de intensieve samenwerking tussen PDM en leverancier een vruchtbare nieuwe start gemaakt. Onder een strakke planning is gewerkt aan een nieuwe PDU die aan alle normen en system requirements voldoet. Door het projectmanagement van PDM was het proces voortdurend in control en kon proactief in plaats van reactief worden omgegaan met risico’s.


Voor meer informatie:

# Rob van de Plas
Business Leader
+31 6 15608878
# Dennis Claes
Business Leader
+32 (494) 047403

  • Deel deze pagina: