Voor onze klanten in de High Tech is de bekabeling van nieuwe machines belangrijk. Vaak gaat om grote hoeveelheden stroom- en signaalkabels waarvan de gezamenlijke lengte kan oplopen tot meer dan 20 km. De uitdaging is om de kabels zodanig in de machine te situeren en te bundelen dat zo weinig mogelijk ruimte wordt gebruikt en het gewicht zo veel mogelijk wordt gereduceerd. Ook moet de bekabeling voldoen aan internationale richtlijnen, soms op drie verschillende continenten tegelijk. Met de focus op time-to-market zorgt PDM dat in het beheer van de kabeldatabase veel flexibiliteit wordt ingebouwd. Elke wijziging in het ontwerp van de machine heeft namelijk gevolgen voor de bekabeling en dus is het de kunst deze zo snel mogelijk aan de nieuwe situatie te kunnen aanpassen.

Als het gaat om kabinetten gebeurt het toevoegen van nieuwe capaciteit vaak adhoc. Bijvoorbeeld door simpelweg extra racks te plaatsen. Het gevolg is vaak een onoverzichtelijke en mogelijk onveilige verzameling kabels. Een voorgeconfigureerd ontwerp verhelpt deze problemen en maakt het makkelijker om in de toekomst nieuwe componenten aan te sluiten of eenzelfde kabinet opnieuw te plaatsen. Dit levert niet alleen een kortere productietijd op, maar ook beter voorspelbare kosten.

Focus op time-to-market brengt ook een behoefte aan hoog gekwalificeerde technische mensen en aan flexibiliteit en mobiliteit met zich mee. Bij PDM werken jonge engineers samen met ervaren mensen die door hun ervaring bij andere opdrachtgevers in de complexe machinebouw en in andere branches beschikken over state-of-the-art kennis op technologische gebied. PDM'ers zijn daardoor enerzijds specialisten en anderzijds breed inzetbaar. Bovendien zeer gemotiveerd, vanwege de geboden variatie en de interne begeleiding.