VDL Nedcar: Line Balancing

VDL Nedcar is de enige Nederlandse, onafhankelijke autoproducent. Al 50 jaar bouwt VDL Nedcar auto’s voor DAF, Volvo, Daimler Chrysler en Mitsubishi. Sinds 2012 is VDL Nedcar onderdeel van de VDL Group in Eindhoven en bouwt het bedrijf auto’s voor BMW. Tegenwoordig maakt VDL Nedcar vier modellen: de BMW X1, de Mini Convertible, de Mini Countryman en de PHEV-variant van de Mini Countryman.

placeholder.png

Complexe assemblageprocessen

De fabriek van VDL Nedcar bestaat uit vier productieafdelingen, waaronder de Final Assembly Shop (FAS). De takttijd (productiesnelheid) is vastgesteld op 61 seconden, de tussentijd waarmee de auto’s van de lopende band rollen. Dit is tevens de tijd die 600 medewerkers hebben om een bepaalde taak te verrichten (jobs die elk een of enkele handelingen omvatten). Aangezien de klant de auto naar wens kan aanpassen, is elke auto uniek. Daardoor zijn productieprocessen extreem complex.

Reductie van 35 jobs

VDL Nedcar heeft te maken met een efficiëntiedoelstelling van 3% kostenbesparing per jaar – dit is standaard in de industrie. Om verschillende redenen was voor 2019 het doel verhoogd naar 5% kostenbesparing. PDM werd gevraagd om VDL Nedcar te ondersteunen bij het realiseren van deze kostenbesparingen; de projectdoelstelling was een reductie van 35 jobs in de FAS.

Line Balancing

Om de projectdoelstelling te halen koos PDM voor een Lean projectaanpak: de Line Balancing-methodologie. Line Balancing betekent dat handelingen in jobs op een efficiëntere wijze worden toegewezen om zo uiteindelijk het aantal jobs te kunnen verminderen. De Line Balancing-methodologie bestaat uit vier cruciale en opeenvolgende stappen:

1 – Scan van Fundoshi’s
2 – Analyse optimalisatiepotentieel
3 – Implementatie optimalisatievoorstellen
4 – Verzilveren

1 – Scan Fundoshi’s

Bij het begin telde de FAS 600 jobs, elk met gemiddeld vijf varianten, wat neerkomt op 3.000 verschillende jobs. Deze jobs worden Fundoshi’s genoemd, een term voor de gedetailleerde werkomschrijving van een job, afgeleid van de Lean-filosofie van Toyota. Elke Fundoshi omvat een of enkele specifieke handelingen. Na een Lean Quick & Dirty scan en een 50/50-uitsplitsing werden de 1.500 Fundoshi’s met het hoogste optimalisatiepotentieel bepaald.

2 – Analyse optimalisatiepotentieel

De jobs met een hoog potentieel werden nader geanalyseerd door de ‘werk, loop, wacht’-tijden te meten. Bovendien werd het verlies in beeld gebracht, zoals onnodig lopen, inefficiënte logistiek, onnodige activiteiten, inefficiënt gereedschap en machines, etc. Oplossingen voor het minimaliseren van deze verliezen werden aan het management van VDL Nedcar voorgesteld.

3 – Implementatie optimalisatievoorstellen

PDM ondersteunde VDL Nedcar  bij de implementatie van voorgestelde optimalisaties. PDM coachte en begeleidde VDL Nedcar-medewerkers intensief gedurende het gehele veranderingsproces.

Na de eerste drie stappen was alleen nog maar de optimalisatie van de jobs uitgevoerd. Daarmee kwam bij de geoptimaliseerde jobs tijd beschikbaar. Die tijd kon worden gebruikt voor Line Balancing.

4 – Verzilveren

Tenslotte vond de meest complexe stap plaats: de daadwerkelijke Line Balancing. De taken werden op een efficiëntere wijze over de jobs verdeeld, waarbij rekening werd gehouden met diverse factoren, zoals de productiemix van de verschillende modellen en varianten, de kwaliteit  van de processen en de volgorde waarin de auto’s gebouwd moeten worden. Daarbij werd gebruik gemaakt van de tijd die bij de eerste drie stappen was vrijgekomen. Telkens wanneer alle taken van een job over andere jobs waren verdeeld, werd de betreffende job overbodig. Door die jobs vervolgens uit het productieproces te verwijderen werden een forse kostenbesparing gerealiseerd.

Projectresultaten

De resultaten van het Line Balancing-project waren aanzienlijk en uiteenlopend:

  • Forse kostenverlaging in productie. De kostenbesparingen zijn jaarlijks terugkerend zolang het betreffende model in productie is.
  • Efficiëntere processen.
  • Verbeterde kwaliteit.
  • Minder uitval.
  • Potentieel een verhoogd productievolume.
  • Gebalanceerde werkdruk.
Ron Sonnemans
Vice President FAS, VDL Nedcar

Jullie team zag meer kansen in een week dan mijn team in een maand, wat kwam door een frisse blik, die niet werd gehinderd door historische beletsels en bedrijfsblindheid!


  • Deel deze pagina: