Meer profijt met minder kosten bij Tata Steel Corus

In 2008-2009 werkte Corus IJmuiden (nu Tata Steel) samen met PDM in het “Meer voor Minder” project voor het grondstoffenbedrijf (GSB).

Case_Corus_Meer voor Minder-crop.jpg

Doelstellingen

Vooraf waren twee doelstellingen gedefinieerd:

 • Binnen drie jaar een reductie van de spend realiseren van € 5,8 miljoen.
 • Programma “Verloren Uren” ontwikkelen waarmee alle eenheden binnen Corus hun verloren uren op een duurzame wijze kunnen reduceren.

Dus enerzijds kostenreductie op korte termijn, anderzijds het beschikbaar stellen van best practices voor de andere acht werkeenheden. Hierbij hebben alle Corus werkeenheden kunnen profiteren van de ontwikkelde kennis en kan Corus Meer voor Minder. De implementatie van het traject verliep over een groot aantal fabrieken, te weten de GSL, PeFa, SiFa, KoFa 1 en KoFa 2.

Vooraf toonde Corus zich sceptisch. Consultants riepen bij hen het beeld op van mooie woorden en weinig daden. PDM heeft dit beeld kunnen bijstellen. Het PDM-team heeft in samenwerking met het Corus-management op alle niveaus bewezen ‘implementeurs’ te zijn. Voorstellen maken, draagvlak creëren, trainen en implementeren. De basis werd gelegd om een volgende stap voorwaarts te maken in de ontwikkeling naar World Class.

Resultaten

De resultaten van het 40-wekentraject zijn onder andere:

 • Implementatie van maatregelenpakketten in alle fabrieken van de GSB voor het voorkomen van ‘verloren uren’ bij de start van de dag.
 • Goede afspraken over geplande afschakeltijden van installaties tussen beheer en productie.
 • Goede afspraken aangaande de pauzetijden gedurende de dag.
 • Dagelijkse terugkoppeling in het ochtendoverleg van de verschillende fabrieken van de GSB.
 • Betere samenwerking en planningsafstemming tussen technisch beheer en productie.
 • Beter inzicht in de beoordeling en afhandeling van facturen.
 • Beter inzicht in de soorten, de opbouw en toepassing van bestaande contracten met leveranciers.
 • Inzicht in betalingen die niet volgens contract zijn afgesproken.
 • Beter inzicht in het uren- en materiaalverbruik door firma’s bij de uitvoering van klussen in de fabrieken van de GSB.
 • Een besparing van € 4 miljoen op reductie verloren uren en onterechte betalingen; een besparing van € 1,5 miljoen door het intern tenderen van grote opdrachten naar firma’s binnen het eerste jaar.
 • Borgingssystematiek voor het bestendigen van de behaalde resultaten.

Deze indrukwekkende resultaten zijn behaald dankzij de systematische aanpak, training en coaching van het Corus-projectteam. En zeker niet onbelangrijk, het vertrouwen dat het PDM-team aan Corus wist over te brengen om die resultaten te realiseren. De Werkeenheid GSB van Corus IJmuiden heeft optimaal geprofiteerd van de goede relatie met PDM.


 • Deel deze pagina: