Flange Integrity Management bij Sitech Services

Sitech Services B.V. is een toonaangevende technologiepartner om maximale fabrieksprestaties en kosteneffectiviteit voor de procesindustrie te realiseren. Door de nieuwste technologische toepassingen, de juiste expertise, de beste innovaties en vergaande digitalisering toe te passen, zorgt Sitech Services ervoor dat fabrieken hun concurrentievoordeel behouden.

Achtergrond

Sitech Services heeft een aanzienlijk klantenbestand op Chemelot in Geleen (NL). De voorbereiding en begeleiding van turnarounds is een van de diensten. Sinds 2013 biedt PDM waardevolle ondersteuning voor deze activiteit met de Flange Integrity Management (FIM) methodologie. Ondanks verbeterde resultaten dankzij FIM bleek het moeilijk om deze resultaten zonder PDM-ondersteuning te blijven bereiken. Bovendien vereiste het verwerken van de inspectieresultaten van FIM tot nuttige managementinformatie veel handwerk.

A-Case_Sitech_FIM-crop.jpg

Opdracht

Sitech Services vroeg PDM om een FIM-toolset te ontwikkelen en testen, met name de FIM Inspection-app en het FIM Dashboard.

Flange Integrity Management

Tijdens de turnaround van een chemische fabriek worden duizenden flenzen gedemonteerd en gemonteerd. Dit werk wordt verricht door monteurs die niet bekend zijn met de fabriek. Lekken in kritische flenzen leiden tot aanzienlijke opstartverliezen. FIM is een methode om te garanderen dat er geen flenslekken zijn, zodat opstartverliezen worden voorkomen.

De kern van de methodiek is om afwijkingen van het geïnstrueerde werkproces voor flenzen vast te leggen. Gegevens over de flenzen, de gemaakte fouten en de betreffende monteurs worden ingevoerd in de FIM Inspection-app. Bij elke inspectie geeft de inspecteur altijd relevant advies aan de monteur, zodat hij leert van zijn fouten. Vervolgens kan de inspecteur snel door naar de volgende flens.

De gegevens in de FIM Inspection-app worden real-time samengevat in het FIM Dashboard. Over een bepaalde periode biedt deze tool de volgende informatie:

 • Algemene score (% werk correct)
 • Score (% correct) per firma
 • Score (% correct) per monteur
 • Totaal aantal geïnspecteerde flenzen
 • Top 10 foutenlijst
 • Alle inspecties (flensnummer, flenslocatie, firma, etc.)
 • Alle inspecties met een fout (flensnummer, flenslocatie, monteur, etc.).

Op basis van deze informatie kunnen tijdig maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren.

Projectaanpak

De opdracht bestond uit drie fasen:

Ontwikkeling tools (begin 2019)
Praktische test (zomer 2019)
Eindversie beschikbaar

1 – Ontwikkeling tools

Vooraf werden prototypes van de tools ontwikkeld, waarin de FIM-kennis van PDM en Sitech werd opgenomen.
Op basis van deze prototypes zijn de tools door Mediaan in Heerlen in opdracht van PDM ontwikkeld.

2 – Praktische test

Het doel van de praktische test was om de tools te perfectioneren. Daartoe werden de tools ingezet tijdens de turnarounds van twee fabrieken van een klant van Sitech op Chemelot.

3 – Eindversie beschikbaar

Na de praktische test werd de definitieve versie van de tools vrijgegeven. De tools zijn door PDM in licentie aan Sitech gegeven voor de periode 2019-2020.

Projectresultaten

Voor de inspecteurs was de FIM Inspectie-app eenvoudig te gebruiken, zodat ze een groot aantal inspecties op tijd konden afronden.

Het FIM Dashboard gaf snel inzicht in de status van flenzen (voortgang, meldingen, opvolgign) en de monteurs (kwaliteit van de werkzaamheden). De naleving van het geïnstrueerde werkproces kan eenvoudig worden vastgesteld. Monteurs kunnen ter verantwoording worden geroepen voor hun acties. Besprekingen met firma’s konden op basis van concrete gegevens worden aangegaan, nog voordat de turnarounds waren voltooid. Het gevolg was dat zowel monteurs als firma’s hun werk in eigendom namen.

Best practices

Voor de succesvolle implementatie van de FIM-tools zijn best practices vastgesteld om FIM-kennis in de turnaround-organisatie te verankeren:

 • Omdat FIM-inspecties alle aandacht opeisen, worden FIM-inspecties bij voorkeur uitgevoerd door speciale QC-inspecteurs
 • PDM biedt training en instructie voor de inspecteurs
 • PDM begeleidt de inspecteurs dagelijks tijdens hun eerste turnaround
 • Tijdens de volgende turnarounds zal PDM altijd beschikbaar blijven voor extra ondersteuning op aanvraag.
 • PDM ondersteunt de TA-organisatie met betrekking tot FIM.

Sitech Services zal de FIM-tools zeker inzetten tijdens de volgende turnarounds.

Armando Willems
Turnaround Manager, Sitech Services B.V.

Ik ben ervan overtuigd dat de FIM Inspection-app enkele lekken in kritieke flenzen heeft voorkomen. Dit heeft ons een hoop ellende bespaard. Daarom verdient de app een plaats in onze toolbox voor volgende turnarounds. Ik adviseer andere bedrijven in de procesindustrie deze tool ook te gebruiken.


 • Deel deze pagina: