Procesoptimalisatie bij Shell Moerdijk

Shell Nederland Chemie B.V. is onderdeel van de Royal Dutch Shell groep en richt zich op de raffinage van olieproducten tot de basischemicaliën. De site werd in 1968 gesticht, de totale jaarproductie bedraagt 4,5 miljoen ton.

In 2018 heeft PDM een pilot afgerond voor optimalisatie van het onderhoudsproces met een nieuwe way of working voor een van de productie-eenheden, namelijk de Moerdijk-styreenmonomeer- en propeenoxide-fabriek (MSPO). In 2019 heeft Shell Moerdijk PDM gevraagd om de gestructureerde uitrol van deze verbeteringen naar de gehele site te begeleiden en te ondersteunen.

Case_Shell_Moerdijk_2021-crop 1200-450.jpeg

Projectaanpak

De projectuitrol volgde een gestandaardiseerde aanpak voor alle disciplines:

1. Kick-off met alle disciplines
2. Go & See de way of working bij andere productie-eenheden
3. Workshops met stakeholders om de way of working per discipline and productie-eenheid aan te passen
4. Gebruikerstraining In de toepassing van de nieuwe way of working
5. Faciliteren van de implementatie van de nieuwe way of working
6. Opvolgen van de implementatie en het managen van duurzame verandering

De opdracht omvatte het ontwerpen van een gestandaardiseerde way of working voor alle disciplines (d.w.z. mechanisch (warm en koud), elektrisch, inspecties, instrumenten en site facilities), relevant voor personeel van zowel Shell als contractors. Het belangrijkste doel van het project was om synergie tussen de teams te creëren en de uitvoering van onderhoud volgens een planning voor de hele site te vergemakkelijken. Om dit doel te bereiken, moesten een gedetailleerde communicatiestructuur en duidelijke verantwoordelijkheden tussen alle relevante partijen worden gedocumenteerd en geïmplementeerd. Tot slot was een cruciaal aspect van het project het managen van de verandering en de betrokkenheid van alle stakeholders.

Projectresultaten

Door de uitrol van de gestandaardiseerde way of working over de site en de beschikbaarheid van alle aspecten voor een site-brede planning, is de basis gelegd voor een meer gecentraliseerde en slagvaardige Operations-organisatie.

Verder werd een onmiddellijke en stabiele toename opgetekend in de planningsefficiëntie (Scheduling Efficiency, SE) van de beschikbare middelen, de uitvoering van planning (Schedule Attainment, SA) en de verhouding tussen de uren earned en burned (E/B), die de bestede uren vergelijkt met de geplande uren.
De teams die betrokken waren bij de uitrol op de hele site lieten in korte tijd een grote verbetering zien en zullen naar verwachting dezelfde gewenste stabiliteit in prestaties bereiken als de pilot-productie-eenheid heeft laten zien.

Voor meer details verwijzen wij naar de Reference letter, ondertekend door Aura Cuellar, Asset Manager, Shell Nederland Chemie.

Marcel de Vreede
Maintenance Manager, Shell Nederland Chemie

PDM heeft ons geholpen om met een frisse blik te kijken naar hoe we ons werk hebben georganiseerd. Dit leidde tot nieuwe inzichten en verbeterde prestaties.