Preventief onderhoud volgens New Way of Working bij Sanofi

Sanofi is een farmaceutisch bedrijf met het hoofdkantoor in Paris. Sanofi heeft meer dan 100.000 medewerkers en is gevestigd in meer dan 100 landen, daarmee is Sanofi een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld.

Met de overname van Genzyme in 2011, versterkte Sanofi de expertise op het gebied van biotechnologie en de behandeling van zeldzame ziekten. Met baanbrekende behandelingen van zeldzame genetische aandoeningen en voor multiple sclerosis biedt Sanofi Genzyme hoop aan patiënten. De activiteiten van Sanofi in België omvatten het gehele spectrum van biofarmaceutische ontwikkeling: van onderzoek en klinische studies tot de productie en marketing van innovatieve medicijnen.

Sanofi Geel kwam op het idee om een New Way of Working te ontwikkelen nadat PDM verscheidene issues bij de uitvoering van preventief onderhoudswerk had aangetoond.

A-Case-Sanofi-PreventiveMaintenance-crop.jpg

New Way of Working

Een New Way of Working was nodig om de bezorgdheid van Sanofi over het preventief onderhoud weg te nemen. Dit bracht een correcte berekening van de benodigde arbeidsuren met zich mee en een vermindering van inefficiënte uren tijdens de uitvoering van het onderhoud. PDM ondersteunde het lokale onderhoudsteam met twee veranderexperts voor het uitvoeren, begeleiden en bereiken van de projectdoelstellingen.
PDM ontwikkelde twee tools (berekeningsmethodiek en checklist werkvoorbereiding) om Sanofi-medewerkers te helpen de arbeidstijd nauwkeuriger te berekenen en het werk adequater voor te bereiden.

Het project bestond uit vier opeenvolgende stadia:

1 – Assessment
2 – Ontwikkeling van Tools
3 – Proefperiode
4 – Roll-out plan

1 – Assessment (Stadium 1)

Welbewust werd een van Sanofi’s complexe bioreactoren gekozen om bevestiging te vinden voor de bezorgdheid van het management betreffende de uitvoering van preventief onderhoud. Enkele PDM-consultants voerden hier een Hands on Tool Time (HoTT) meting uit, waarbij gebruik werd gemaakt van de HoTT app die snel de benodigde gegevens levert voor het kwantificeren van de (in)efficiënte arbeidstijd. De resultaten gaven inderdaad statistische onderbouwing voor de bezorgdheid die al in de organisatie heerste.

In aanvulling op de HoTT-meting werd de benodigde tijd voor het vervangen van alle componenten van het preventief onderhoud geregistreerd. Duidelijke sleuteltijden voor 80% van al het onderhoudswerk voorzag in een duidelijke behoefte.

2 – Ontwikkeling van Tools (Stadium 2)

Op basis van het eerste stadium en door via workshops en interviews aanvullende informatie te verzamelen, werden in Stadium 2 twee tools door PDM ontwikkeld. Gedurende dit proces werden de Maintenance en Engineering afdelingen actief betrokken, enerzijds om waardevolle input te leveren, anderzijds om te worden geïnstrueerd in de toepassing van de tools en om buiten de eigen comfortzone te denken.

Ten eerste werd een berekeningsmethodiek ontwikkeld die de afdelingen in staat stelt om het benodigde aantal arbeidsuren voor een taak te berekenen. Tijdens het ontwikkelproces werd de complexiteit van elke vorm van onderhoud uitgebreid besproken. Zodoende kan de methodiek in verschillende werkomgevingen van Sanofi Geel worden toegepast, met nauwkeurige arbeidsuren als resultaat. Met de methodiek kan de Maintenance afdeling de uitvoering van werkzaamheden beter plannen, doorlooptijden verkorten en de asset availability verbeteren.

Ten tweede werd een checklist werkvoorbereiding ontwikkeld voor de voorbereiding van de activiteiten die voorafgaan aan de uitvoering van het onderhoudswerk als zodanig. Met de checklist kan de Maintenance afdeling ook een preventief-onderhoudsplan opstellen.

3 – Proefperiode (Stadium 3)

Om beide tools nauwkeurig te testen gedurende het Work Order Management Proces (WOMP), werd elke stap van het WOMP nagetrokken (inclusief een nieuwe HoTT-meting). Zo kon PDM niet alleen beide tools testen, maar konden ook verbeteringen worden aangewezen, die Sanofi tot dan toe hadden belet om het volle profijt te trekken van het beschikbaar potentieel.

4 – Roll-out plan (Stadium 4)

Een roll-out plan werd ontwikkeld om de nieuwe tools te digitaliseren en voor de gehele site in te voeren, om het Work Order Management Proces te beoordelen en verbeteren, en om inefficiënties te verminderen door op korte termijn quick wins te realiseren en door op langere efficiënte processen in te voeren.

Resultaten van het project

De projectdoelstellingen werden met succes gerealiseerd. Naast het ontwikkelen van makkelijk te gebruiken tools, was PDM in staat om daartussen een link tot stand te brengen, aangezien de een (checklist werkvoorbereiding) waardevolle input biedt voor de ander (berekeningsmethodiek).

De uitvoering van het project werd sneller gerealiseerd dan het management van Sanofi had verwacht.

Manuel Verheijen
Technical Services, Sanofi Geel

Ik zag dat een medewerker die hier al 20 jaar werkt voortvarend het bedrijf ging runnen, terwijl hij voordien nog zo zijn twijfels had. De bijdrage van PDM aan de verandering was duidelijk zichtbaar. De uitvoering van het project ging door het effectieve projectmanagement van PDM sneller dan het management van Sanofi had verwacht.