Operation Clean Sweep voor een schoon terrein

Ducor Petrochemicals in Rotterdam, een dochteronderneming van de Bazan Group, is een toonaangevende producent van polypropyleen en marketeer van oplossingen. De milieuvervuiling met plastic korrels is een probleem dat Ducor serieus neemt. Het bedrijf is partner van Operation Clean Sweep (OCS) en partners zijn verplicht zich te houden aan het OCS-programma.

Case_Ducor Spil Mgt_2021-crop 1200-450.jpg

Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep (OCS) is een initiatief van de Europese brancheorganisatie PlasticsEurope. Het OCS-programma omvat een reeks best practices, handleidingen, tools en checklists.

De waarde van het OCS-programma heeft betrekking op:

  • Bijdrage aan waterkwaliteit en natuurbehoud
  • Naleving van overheidsvoorschriften en vermijden van boetes
  • Programma voor veiligheid/huishouding
  • Programma voor veiligheid/huishouding
  • Operationele efficiëntie
  • Financieel resultaat
  • Reputatie in de omgeving.

Meer informatie over Operation Clean Sweep: www.opcleansweep.eu.

Auditing van milieuvervuiling met plastic korrels is een onderdeel geworden van ISO 14001, de internationale norm die eisen stelt aan een effectief milieumanagementsysteem (EMS).

DCMR Milieudienst Rijnmond is verantwoordelijk voor het opstellen van milieuregelgeving voor bedrijven in de regio en voor het toezicht op de naleving van deze en andere wet- en regelgeving.
Daarnaast is er de Plastic Soup Foundation die milieuvervuiling door plastic bij de bron tegengaat. De stichting vervult een activistische rol bij het monitoren van het werk van de DCMR.

Opdracht

Ducor heeft zich ertoe verbonden om van “zero pellet loss” een prioriteit te maken – de eerste stap in de implementatie van het OCS-programma. Voor de volgende stappen startte Ducor het project Spill Management. PDM werd gevraagd de rol van projectleider op zich te nemen omdat Ducor hiervoor geen personeel kon vrijmaken.

Projectaanpak

Het project Spill Management richt zich op drie aspecten:

1. Technische oplossingen
2. Procedures
3. Houding en gedrag

1. Technische oplossingen

Voordat het project van start ging, was Ducor al begonnen met het implementeren van technische oplossingen om het verlies van plastic korrels te verminderen door op sommige plaatsen filters te installeren. Om de verliezen van plastic korrels uit de fabriek en vrachtwagens verder te reduceren, heeft PDM andere technische oplossingen ontworpen en geïmplementeerd.

Ten eerste werden met behulp van de checklists uit de OCS-handleiding de kritieke punten geïdentificeerd waar korrels werden gemorst. Vervolgens ontwierp PDM filtersystemen, inclusief omkasting, voorzover deze niet op de markt verkrijgbaar waren. Deze systemen zijn ontworpen om zowel plastic korrels als microdeeltjes vast te houden.
Andere technische aanpassingen werden gedaan om de werking van de filters te optimaliseren.

2. Procedures

Technische oplossingen zijn geen wondermiddel om verlies van plastic korrels te voorkomen. Er zijn procedures ingevoerd om regelmatig aanvullende acties te ondernemen. Periodieke reiniging is noodzakelijk om bijvoorbeeld verstopping van filters te voorkomen. Waar geen filters geplaatst konden worden, worden gemorste korrels door een speciaal schoonmaakteam verwijderd. Dit team maakt het pand schoon volgens dagelijkse en wekelijkse checklists. Bladblazers worden bijvoorbeeld gebruikt om grindgebieden te reinigen waar geen perslucht uit de fabriek beschikbaar is.

3. Houding en gedrag

De persoonlijke inzet van elke medewerker is de sleutel tot het succes van Operation Clean Sweep. Dit betekent dat elke werknemer moet worden aangemoedigd om zich elke dag volledig in te zetten voor het volgen van de OCP-principes.
Voor het personeel van Ducor betekende dit een mentaliteits- en gedragsverandering. Mensen werden gewaarschuwd dat gemorst materiaal dat niet snel genoeg wordt verwijderd, uiteindelijk kan leiden tot boetes en reputatieschade. Ze kregen daarom de opdracht om gemorste korrels binnen 24 uur netjes te verwijderen.

Tegelijkertijd besteedde het management meer dan voorheen aandacht aan technische oplossingen die door de medewerkers werden voorgesteld.

Projectresultaten

Maatwerk en creativiteit

De meeste projectresultaten waren niet vooraf gedefinieerd, maar werden tijdens het project bedacht en uitgewerkt door PDM-consultants en Ducor-medewerkers – er was van tevoren geen kennis over oplossingen. De voorstellen werden op basis van kostenramingen goedgekeurd door de directie van Ducor en vervolgens uitgevoerd. Dit heeft geleid tot dertig technische verbeteringen, een procedure voor het opvangen van lekkages en een daadwerkelijke gedragsverandering van medewerkers.

Schoon terrein en omgeving

Na de invoering van het programma Operation Clean Sweep waren het Ducor-terrein en de omgeving vrij van plastic korrels. Het gecombineerde effect van technische oplossingen, procedures en gedrag van het personeel was dat deze situatie kon worden gehandhaafd. De status wordt voortdurend gecontroleerd.

DCMR heeft tijdens aangekondigde en onaangekondigde inspecties vastgesteld dat de situatie bij Ducor voor wat betreft vervuiling voldoende is.

Rens van Leuken
Operations Manager, Ducor Petrochemicals

PDM heeft goed werk geleverd bij de implementatie van het Operation Clean Sweep-programma, heeft technische oplossingen ontwikkeld en het gedrag van medewerkers helpen veranderen.


  • Deel deze pagina: