Campine naar een uitstekende aanpak van projecten en onderhoud

Campine is een internationaal gerespecteerde partner voor de recycling van duurzame grondstoffen en een van de grootste antimoontrioxide producenten in de wereld. Het bedrijf exporteert al decennia lang zijn producten en kennis over heel de wereld.

Campine is een beursgenoteerde onderneming, die tegelijkertijd een bescheiden Kempische KMO is met een platte organisatiestructuur. Het bedrijf telt ongeveer 150 medewerkers. Door de groeiende interesse in duurzame grondstoffen, recycling en de toenemende vraag neemt het aantal vacatures en werknemers gestaag toe.

PDM werd gevraagd voor een herinstallatieproject voor bunkers, dat in 2010-2011 werd uitgevoerd.

V-Case_Campine_Bunker Project-crop.jpg

Goede resultaten over de hele linie

Het project “Herinstallatie van bunkers 1, 2, 7, 8, 9” boekte verbeterde resulaten op de volgende aspecten:

  • Projectmanagement
  • Planning
  • Kostenbeheersing
  • Documentatie
  • Transparantie
  • Beheer en controle gedurende uitvoering.

Projectaanpak

Tijdens het project introduceerde PDM de projectaanpak. Tijdens een brownpaper-sessie werden de volledige productstroom en knelpunten transparant. Tijdens de startbijeenkomst werd de reikwijdte van het project duidelijk. Deze startbijeenkomst vond plaats met de projectleider, veiligheid, onderhoud en operations. Na het definiëren van de projectomvang werden een ruwe planning en budgetraming opgesteld. De scopingfase en de aftrap met de verschillende afdelingen was nieuw voor Campine en resulteerde in een constructieve sfeer tijdens de volgende stappen. Er werden aanbestedingen gedaan, aannemers gekozen en materialen besteld (met aandacht voor standaardisatie en optimalisatie van traditionele concepten om materiaalverlies / onderhoudsinterventies te voorkomen).

Het project werd op tijd en binnen budget gerealiseerd. PDM heeft gedurende het hele project continu bijgedragen aan de veiligheid. Voor de opstart werd ter finale controle een rondleiding door de plant gegeven. Na de testrun werd de installatie overgedragen aan productie.

PDM stelde voor om te werken met een active-boom in Rimses, wat software is voor onderhoud en Field Services. Dit project was de pilot om de documentatie en informatie structureel in het CMMS-systeem op te nemen.

Gedurende het hele project toonde PDM – naast technische vaardigheden – uitstekende communicatieve vaardigheden van werkvloer tot hoger management, zodat iedereen op koers bleef.

Nadien voerde PDM enkele extra projecten uit, waardoor Campine op zijn eigen manier kon groeien naar een uitstekende aanpak van projecten en onderhoud.

Hilde Goovaerts
Operations Manager Antimoon, Campine

Wij bedanken PDM voor hun professionele aanpak bij het realiseren van onze doelstellingen.


  • Deel deze pagina: