Naar Asset Management van wereldklasse bij BASF

BASF produceert bouwstenen voor de chemische industrie en de grondstoffen voor talrijke procesindustrieën. Met 122.000 medewerkers en het hoofdkantoor in Ludwigshafen (D) realiseert het bedrijf een omzet van € 63 miljard wereldwijd.

Begin 2011 formuleerde de petrochemiedivisie van BASF de ambitie om het Asset Management-proces in stand te houden, dit met het oog op wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot efficiëntie, milieu en verlies van kennis. Daarom moest de divisie verbeterpotentieel onderkennen en daaruit voortvloeiende verbeterprogramma’s uitvoeren. Dit was het doel van het project “Asset Management Development @ Petrochemicals Division”.

A-Case_BASF Asset Management Development-crop.jpg

Asset Management Assessment

Van maart 2011 tot januari 2012 was PDM partner van BASF bij de ontwikkeling van een Asset Management Assessment Toolkit. Deze toolkit omvat een beschrijving van processen, methoden, templates en een IT toolbox ter ondersteuning van het project.

Asset Management Framework

Om Asset Management van wereldklasse tot stand te brengen ondersteunde PDM de divisie met het maken van een Asset Management Framework. Dit resulteerde in een gevalideerde set vragenlijsten, rapportages en templates, waarmee de toekomstige processen van de organisatie kunnen worden ontworpen. De opgeleverde toolbox ondersteunt de meting van de AS IS-situatie en het definiëren van de TO BE-situatie, wat leidt tot maatregelen om de lacunes te dichten en uiteindelijk resulteert in roadmaps en projectplannen.

Workshops en assessments

PDM leverde expertise en kennis bij het uitvoeren van workshops en diepgaande Asset Management assessments. PDM hielp de teamleden om hun vaardigheden te trainen en betrok hen bij de ontwikkeling van de toolkit. Gedurende de samenwerking kon BASF gebruikmaken van onze kennis en ervaring.

Het resultaat was uitstekend. De toolbox is met succes toegepast en wordt geaccepteerd door alle stakeholders binnen de Asset Management-organisatie van de petrochemiedivisie.

BASF heeft de ambitie om Asset Management continu te verbeteren. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de divisie deze uitdaging met succes kan aangaan.

Dr. Heino Blankertz
Senior Vice President, BASF Global Technology Petrochemicals

We bedanken PDM voor hun professionele aanpak en inzet bij het voltooien van dit project, op tijd en binnen budget.


  • Deel deze pagina: