Veranderproject Strombrücke’16 bij BASF Ludwigshafen

BASF produceert bouwstenen voor de chemische industrie en de grondstoffen voor talrijke procesindustrieën. Met 115.000 medewerkers en het hoofdkantoor in Ludwigshafen (D) realiseert het bedrijf een omzet van € 74 miljard wereldwijd.

Op de Ludwigshafen-site van BASF was PDM een van de implementatiepartners voor het Strombrücke’16-project (2014-2016). Dit project was onderdeel van het Opal 21-project, een langlopend (sinds 2010) en omvangrijk programma om de productie-eenheden op de Ludwigshafen en Antwerpen-sites te optimaliseren. Als onderdeel daarvan werd op de site te Ludwigshafen een uniform systeem voor de organisatie van productie, logistiek en technologie ingevoerd. Strombrücke'16 was het daarmee samenhangende veranderproject, gericht op de aanpassing van de organisatiestructuur en het ontwerp van processen en interfaces.

A-20160331-BASF-Strombrucke16-Case-crop.jpg

Strombrücke’16-project

Doel van het project

De doelstellingen van het Strombrücke’16-project waren:

  • Ontwikkeling van nieuwe processen en implementatie op werkniveau
  • Zorgen voor de verwachte efficiëntieverbetering
  • Implementatie en operationele verankering van Lean management.

Adviesdiensten

De belangrijkste projectactiviteiten die door PDM zijn uitgevoerd:

  • Gedetailleerde ontwikkeling van site-specifieke processen en de aanpassing van processen en interfaces aan de uitgangspunten van BASF
  • Invoering van nieuwe interne en externe processen
  • Introductie van Lean management, inclusief de toepassing van Lean methoden.

Resultaten

Het project leverde daadwerkelijk de verwachte resultaten, zoals:

  • Verbeterde communicatie en samenwerking, wat leidde tot heldere taken en duidelijke verantwoordelijkheden en processen
  • Het tot leven brengen van de ontwikkelde processen, interfaces en rollen in de dagdagelijkse praktijk
  • Integratie in het netwerk van de site, met name harmonisatie met de systemen op de locatie en standaardisatie van processen
  • Identificatie, detaillering en coördinatie van optimalisatiemaatregelen, inclusief implementatieplannen.

Conclusie

De gestelde doelen werden bereikt ondanks de gebruikelijke uitdagingen van een veranderproject. In nauwe samenwerking tussen BASF-medewerkers en PDM-consultants werd de overgang van concept naar de concrete en pragmatische ontwikkeling van ‘Beste Workflows’, inclusief implementatie, in de praktijk gerealiseerd.
Door individuele training en coaching heeft PDM substantieel bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de teamleden en hun vaardigheden met betrekking tot Lean management.

Het project werd tijdig en binnen een strikt budget succesvol afgerond.

Jürgen Fuchs
Energievoorziening, BASF SE

PDM toonde uitgebreide expertise en ervaring in verandermanagement, evenals knowhow in de planning, implementatie en opvolging van workshops.