Goede resultaten ERP Optimalisatie Project Sibelco

Sibelco is al sinds 1872 actief op het gebied van materiaaloplossingen. Ze hebben uitgebreide expertise in een groot aantal markten, waaronder landbouw, keramiek, bouw en glas. Van voetbalvelden en vlamvertragers tot servies en waterbehandeling: ze leveren mineralen van de hoogste kwaliteit voor een breed scala aan toepassingen. Inmiddels is Sibelco uitgegroeid tot een multinational met meer dan 150 productievestigingen in meer dan 40 landen en telt hun team maar liefst 10.000 medewerkers.

Click here for the English version
minerals erp iStock-697544384.jpg

ERP Optimalisatie

Sibelco heeft onlangs een nieuw ERP-systeem geïmplementeerd op enkele locaties in Nederland. Een ERP-systeem is een softwarepakket dat bedrijfsprocessen optimaliseert door actuele gegevens over productie, in- en verkoop en logistiek aan elkaar te koppelen. Dit systeem werd bij Sibelco nog niet naar behoren gebruikt, wat regelmatig tot problematische situaties leidde. Zo kwamen bestellingen niet altijd overeen met de factuur of werden bestellingen niet verzonden. Om deze problemen op korte termijn op te kunnen lossen, schakelde Sibelco PDM eind 2016 in om de lokale proceseigenaren in Geertruidenberg te ondersteunen bij hun projectmanagement.

Quick wins voor een structurele oplossing

Om draagvlak binnen de afdeling te creëren en de werkdruk meteen te verlagen ging onze consultant eerst aan de slag met een aantal quick wins. Hierdoor konden we met relatief weinig moeite zorgen voor een grote impact op korte termijn. Het lokale team had daardoor meer tijd om samen met onze consultant aan de slag te gaan voor een structurele oplossing.

Onderlinge verbinding en samenwerking

De focus lag tijdens dit project op de afdeling Operational Services, maar had ook impact op een aantal gecentraliseerde afdelingen waarmee het lokale team veel samenwerkt. Door deze complexiteit was het opzoeken van de onderlinge verbinding en samenwerking van groot belang. Onze consultant heeft het lokale team daarom begeleid bij het opzetten van een interdisciplinaire projectorganisatie. Maar liefst zes afdelingen waren bij het project betrokken, dus het was vooral belangrijk om duidelijkheid te creëren en om continu met elkaar in gesprek te blijven over mogelijke verbeteringen.

Gerard Mutsaers
Operations Manager, Sibelco

Behalve hun hands-on project management, wist PDM ook mensen uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden en te motiveren om de juiste stappen te nemen.

Succesvolle aanpak met mooie resultaten

Deze aanpak zorgde ervoor dat de projectdoelen begin 2018 met succes waren behaald:

  • Er waren op de locatie in Geertruidenberg vrijwel geen afwijkingen meer tussen bestellingen en facturen
  • De verschillende disciplines hadden een veel beter begrip van het ERP-systeem
  • Er werd een nieuwe, gestructureerde manier van werken geïntroduceerd in relatie tot het ERP-systeem

Toegevoegde waarde PDM

De opdracht van Sibelco vroeg om een echte maatwerkoplossing. We hebben niet alleen de bestaande uitdagingen gesignaleerd en in korte tijd opgelost, maar ook de verbinding tussen te verschillende afdelingen weten te verbeteren. Zo hebben we twee cross-functionele teams opgezet, buiten de scope van het project om. Door deze zaken met elkaar te combineren, hebben we écht impact kunnen creëren. En juist daarin schuilt de kracht van PDM.

Bart Aretz
Expert Consultant, PDM

Je acteert eigenlijk als een spin in het web tussen de verschillende afdelingen. Ik merkte dat we de afdelingen veel dichter bij elkaar hebben kunnen brengen door problemen te signaleren en ze bij elkaar te zetten. Zo is er onderling meer begrip ontstaan, en dat is mooi om te zien!