Shutdown kosten reduceren met Hands on Tool Time (HoTT)

UITDAGING

Een Belgisch bedrijf heeft de uitdaging om de shutdown gerelateerde kosten drastisch te reduceren. Elk jaar gaat deze site in de zomermaanden 2-3 weken in shutdown om stop gebonden onderhoudswerkzaamheden en projecten uit te voeren. Tijdens deze periode bereikt het bedrijf pieken van duizend contractoren per dag.

Een van de belangrijke pilaren om de shutdown kosten te reduceren is een efficiëntere uitvoering van de project- en onderhoudswerkzaamheden, welke er toe leidt dat je voor eenzelfde scope minder contractoren nodig hebt en een kortere doorlooptijd bekomt van de shutdown wat ruimte creëert voor het produceren van extra volume.

pharma plant iStock_18995624.jpg

OPLOSSING
In 2016 heeft dit bedrijf de hulp ingeroepen van PDM om d.m.v. een Hands on Tool Time (HoTT) traject een efficiëntere uitvoering van het onderhoud te realiseren tijdens de jaarlijkse shutdown.

Het HoTT traject begint met meten is weten. Weten wat er precies gebeurt in een dag, waarom er gewacht moet worden, waarom er dingen opnieuw moeten gebeuren of moeten blijven liggen. Deze metingen werden uitgevoerd m.b.v. de HoTT applicatie. De metingen van 2016 resulteerde in een HoTT van 25,8% welke zeer laag is t.o.v. de benchmark van 46,5%. Dit betekent dat de technieker 25,8% van de totale werktijd spendeert aan het sleutelen aan de installatie. De overige tijd spendeert de technieker aan organiserende activiteiten (o.a. het mobiliseren van materiaal/gereedschap, overleg met leidinggevende en verzamelen van technische documentatie) of is de technieker helemaal niet aan het werk.

Na een grondige analyse bleek dat deze lage HoTT het gevolg was van het feit dat de contractoren tegen heel wat obstakels ‘botsten’ tijdens de werkuitvoering en dat er veel extra pauze genomen werd. Enkele kritische obstakels:

 • Het niet klaarliggen van het juiste materiaal en gereedschap op de werklocatie;
 • Wachten op werkvergunning of werkvergunning niet correct;
 • De benodigde technische gegevens niet bij de hand of incorrect;
 •  Installatie niet beschikbaar voor contractor.

De business case gaf een verbeterpotentieel aan van €3.000k. Uiteraard was het management overtuigd om hier een investering tegenover te zetten. Er werd een verbeterplan opgesteld door een PDM-team en in samenwerking met de klant werden gedurende 12 maanden volgende verbeterpunten geïmplementeerd:

 • Workshops met alle stakeholders voor het definiëren van een geïntegreerde stop aanpak, middels PDM STOPflowTM methodiek; 
 • Opstellen van standaard werkvoorbereiding en werkpakketten;
 •  Installeren van een integrale planning van alle afdelingen/contractoren zijn alle activiteiten opgenomen in één planning met hun onderlinge relaties;
 • Opstellen van een shutdown management systeem. O.a. kritische prestatie indicatoren geïnstalleerd en dagelijkse rapportage van status/voortgang incl. afwijkingen inzichtelijk;
 • Medewerkers trainen en begeleiden in het toepassen van de STOPflowTM methodiek o.a. tijdens de werkvoorbereidingsfase werkpakketten en plankaarten opstellen als input voor de integrale planning. 

RESULTATEN

 • Een verbetering van de HoTT met 79% (van 25,8% in 2016, naar 46,2% in 2017), door een enorme daling van niet- en indirect productieve activiteiten;
 • De medewerkers passen de nieuwe manier van werken toe middels de STOPflowTM methodiek;
 • €100k kostreductie doordat minder contractoren benodigd waren voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden bij een vergelijkbare scope;
 • €3.000k kostreductie omdat de doorlooptijd van de shutdown met 3,5 dagen is verkort.

 • Deel deze pagina: