Niet langer “u vraagt, wij draaien”

Dankzij een goed inzicht in de klantbehoeften kunnen systeembouwers vermijden dat ze te ver doorslaan in klantgerichtheid. Niet elke klantwens behoeft te worden gehonoreerd, als je de klant ervan kunt overtuigen dat een uitgekiende standaardoplossing ook voldoet.

Mailing 5 CTO crop.jpg

     

Het construeren van machines volgens het principe van Configure to Order (CTO) kent tal van voordelen ten opzichte van Engineering to Order (ETO):

•    Kortere levertijden
•    Minder ruimtebeslag
•    Meer tijd voor innovaties
•    Het is mogelijk de uitstroom van personeel op te vangen.

Bij CTO zijn levertijden substantieel korter, aangezien het configureren en assembleren van een machine uit beschikbare modules een stuk sneller verloopt dan de engineering van klantspecifieke opties. Ook kan bij CTO het beschikbare vloeroppervlak beter worden benut dan bij ETO. Dit biedt de mogelijkheid om de productiecapaciteit uit te breiden binnen het bestaande vloeroppervlak.

Verder kan dankzij de CTO-benadering op engineeringkosten worden bespaard. Er ontstaat zo ruimte voor twee zaken. Om te beginnen voor het ontwikkelen van innovaties (technology push), waardoor de systeembouwer zijn business toekomstbestendig kan maken. De modulariteit van de machines maakt het mogelijk dat zo’n innovatie alsnog in bestaande machines wordt ingebouwd.

Ten tweede kan de systeembouwer inspelen op nieuwe klantwensen waarin de beschikbare modules niet voorzien (market pull). Mits de klant bereid is de meerkosten voor deze niet-standaard aanvragen te betalen. Zo resteert er nog een beperkte hoeveelheid ETO-werk. Mocht het aandeel ETO-werk alsnog te hoog worden, dan kun je overwegen dergelijke orders te laten schieten, indien ze teveel aandacht opeisen en onvoldoende marge opleveren.

Besparing op engineering kan ook belangrijk zijn met het oog op het aanstaande pensioen van oudere engineers, waardoor kennis het bedrijf verlaat. De modulariteit van de machines laat toe dat je ervaren medewerkers op meerdere assemblagestations inzet, terwijl je onverwachte orders relatief makkelijk met interim-personeel opvangt.

Voor de systeembouwer die via CTO een betere balans heeft gevonden tussen maatwerk en daarbij behorende inspanningen, wenkt het perspectief van servitization: het aanbieden van een dienstenpakket rond het (fysieke) product.

PDM en smart customization
PDM is in staat smart customization ook bij u van begin tot eind in goede banen te leiden. PDM kan de jarenlange historie van de productontwikkeling binnen uw bedrijf analyseren, zodat u populaire en minder gevraagde opties beter weet te onderscheiden.
Vervolgens kan PDM een overzicht geven van relevante marktontwikkelingen, waardoor u beter inzicht krijgt in de klantbehoeften in de vorm van functionele specificaties. In aansluiting daarop kan PDM u helpen bij het vertalen van die specs naar engineering.
PDM kan u begeleiden bij de ombouw van de productie van ETO naar CTO en het daarmee samenhangende change management. Ook kan PDM met behulp van de Hands on Tool Time (HoTT) toolkit een analyse maken van de efficiëntie van uw productie. Tenslotte kan PDM u verder helpen op het gebied van servitization.


  • Deel deze pagina: