Naar een uitgebalanceerde assemblage

De juiste verdeling van handelingen over de opeenvolgende werkstations op een assemblagelijn is een hele puzzel. In een vastgesteld ritme moeten voorgeschreven handelingen worden verricht. De jobs moeten zo zijn opgebouwd dat er weinig of niet wordt gelopen en gewacht. Dit vraagt om een uitgekiende aanpak.

Mailing 4 Line Balancing BA Aretz.jpg

     
Een gebrek aan afstemming van de activiteiten op een assemblagelijn leidt vaak tot:

 • Een inefficiënt proces
 • Hoge kosten, onder meer door leegloop van personeel
 • Kwaliteitsrisico’s
 • Downtime en een achterblijvend productievolume
 • Onevenwichtige werkdruk en onrust.

Dergelijke situaties zijn met behulp van Line Balancing aanmerkelijk te verbeteren.

Line Balancing
Bij Line Balancing worden alle jobs op de assemblagelijn zorgvuldig geanalyseerd. Die analyse begint met observaties, waarbij wordt genoteerd hoe lang een job daadwerkelijk duurt. Er wordt dus niet uitgegaan van normtijden, maar van de werkelijke tijdsduur.
Daarna worden de afzonderlijke jobs geoptimaliseerd met behulp van de Lean-methode. In de praktijk worden hier forse besparingen gerealiseerd. Vervolgens worden de jobs op een optimale wijze opnieuw ingedeeld, dit is het feitelijke line balancen. Daarbij wordt bepaald wie welke handeling op welk werkstation verricht en welke handelingen kunnen worden gecombineerd.

Zonder Line Balancing leidt een overload aan activiteiten op het ene werkstation onvermijdelijk tot wachttijden op de andere werkstations. Met Line Balancing zijn de jobs zo goed mogelijk verdeeld, wordt er minder gelopen en zijn wachttijden zoveel mogelijk uit het proces geëlimineerd. Alle werkstations worden zo in vrijwel gelijke mate benut.

Resultaten van Line Balancing
Alleen wanneer de optimalisatie daadwerkelijk wordt doorgevoerd kan Line Balancing succesvol zijn. Logisch, maar de praktijk is weerbarstig. Wij worden geconfronteerd met weerstand tegen de verandering bij operators én hun managers. Bovendien heeft die verandering impact op andere afdelingen en stakeholders, zoals logistiek, kwaliteit en productontwikkeling, die elk hun eigen belangen en prioriteiten hebben.
Line Balancing dient op een zorgvuldige wijze te worden geïmplementeerd, zodat de verbeteringen duurzaam in de organisatie worden verankerd en er zoveel mogelijk resultaat wordt gerealiseerd.

De resultaten van Line Balancing zijn namelijk zeer de moeite waard:

 • Een efficiënt proces
 • Lagere kosten, met name door een lagere personeelsbezetting
 • Hogere kwaliteit en minder downtime
 • Een hoger productievolume
 • Evenwichtige werkdruk, rust en orde.

Bovendien kan in de praktijk meer ergonomisch worden gewerkt.

PDM en Line Balancing
PDM beschikt over experts die Line Balancing van assemblagelijnen succesvol kunnen doorvoeren in uiteenlopende productie-omgevingen. De expertise heeft betrekking op het line balancen als zodanig (analyse en optimalisatie) en op het change management (implementatie en coaching). Oftewel, wij ondersteunen op operationeel niveau en begeleiden op management niveau.
Onze experts kunnen uw team versterken als adviseur of (tijdelijk) als hands-on medewerker – hoe dan ook: wij werken in een lerend team samen met uw eigen medewerkers.

De investering in het in balans brengen van de assemblagelijn kan binnen afzienbare tijd worden terugverdiend.


 • Deel deze pagina: