Hoe u uw klanten ontzorgt met nieuwe diensten

Voor systeembouwers die de omslag naar Configure to Order (CTO) gemaakt hebben, zijn de mogelijkheden van optimalisatie niet uitgeput. Immers, ook de after-service is belangrijk om de uptime van machines te waarborgen. Veel machinegebruikers verwachten dat hun leverancier uiteenlopende diensten verleent, zoals installatie, onderhoud, reparatie en vervanging.

Mailing 7 CTO crop.jpg

     

Na CTO ook servitization
We spreken over servitization wanneer dienstverlening een steeds grotere rol krijgt in het businessmodel van leveranciers. Met behulp van moderne software en connectiviteit kunnen ook systeembouwers met dergelijke diensten toegevoegde waarde leveren. Bovendien kunnen zij bijvoorbeeld trainingen en consultancy aanbieden.

Servitization begint al bij het ontwerpen van de machines. Namelijk door te zorgen dat servicegevoelige onderdelen makkelijk kunnen worden vervangen, waardoor de downtime minimaal blijft. Of door het toepassen van sensoren om slijtage op afstand te kunnen monitoren. (Bijna) versleten onderdelen kunnen dan volgens plan worden vervangen, niet pas als ze defect raken op een moment dat het écht niet uitkomt. Op dit punt komen servitization en Smart Industry samen.

De invoering van servitization gaat zelden ineens. In eerste instantie biedt de systeembouwer product-gerelateerde diensten aan, zoals reserve-onderdelen. Hieraan worden diensten toegevoegd, zoals de begeleiding bij opstart en onderhoud. Dit kan worden uitgebouwd tot een compleet servicepakket, met onder meer financiële en administratieve diensten. Uiteindelijk kan de systeembouwer overgaan op betaling naar gebruik (Product-as-a-Service, PaaS).

Systeembouwers moeten er rekening mee houden dat het aanbieden van een dienstenpakket in aanvulling op hun (fysieke) producten een forse investering met zich mee kan brengen. Het ontwikkelen van nieuwe diensten resulteert in feite in een heel nieuw businessmodel. Dit heeft impact op de organisatie, de bedrijfsprocessen, de financiën, het personeel en de informatievoorziening.

In potentie staan hier evenwel behoorlijke marges tegenover. Het is dus zaak een visie te ontwikkelen die aangeeft hoe ver u gaat in uw dienstverlening.

PDM en servitization
PDM is in staat smart customization bij u van begin tot eind in goede banen te leiden. Dat begint bij de transitie van uw productieorganisatie van Engineering to Order naar Configure to Order, inclusief het daarmee samenhangende change management. Bovendien kan PDM u helpen bij het zetten van stappen op weg naar servitization

Bij de introductie van servitization gaat het om inzicht in de mogelijkheden, het formuleren van een visie, het ontwikkelen van een gedetailleerd projectplan en tenslotte de begeleiding bij de invoering ervan. Het resultaat is een businessmodel dat dankzij marktgerichte dienstverlening meer toegevoegde waarde genereert, zowel voor uw klanten als voor uzelf.


  • Deel deze pagina: