Hoe u de risico’s op falen beheerst

Leidingsystemen, tanks, drukvaten en dergelijke hebben te kampen met roestvorming, metaalmoeheid en mechanische beschadiging. Dit kan leiden tot brand, explosie en ongeplande stops. Toch krijgen deze statische componenten bij inspecties vaak minder aandacht dan roterende onderdelen, zoals pompen en motoren.

Mailing 5 CTO crop.jpg

    
Tijdens turnarounds moet in korte tijd een groot aantal componenten worden geïnspecteerd. Daar komt bij dat inspecties vaak nogal prijzig zijn. Het is dan ook ondoenlijk om alle onderdelen even grondig onder de loep te leggen. Er moet voorrang worden gegeven aan de componenten die de grootste kans op falen hebben en waarbij die storing de ernstigste gevolgen heeft.
Dankzij een zorgvuldig opgezette Risk Based Inspection kunnen de juiste prioriteiten worden gesteld, ook voor static equipment.

Risk Based Inspection
Risk Based Inspection
(RBI) is een methodiek waarmee u voor de belangrijke onderdelen van uw installaties de risico’s op falen vaststelt. Een systematische aanpak is nodig om mensen, milieu en kapitaalgoederen te beschermen.

Het uitgangspunt van een RBI is een bibliotheek met beschrijvingen van faalmechanismen, minimaal één analyse per component. Aan de hand van deze grote hoeveelheid data wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan kunnen de afzonderlijke onderdelen naar faalrisico worden gerangschikt. Faalrisico is het product van de kans op falen en de gevolgen van die storing. Denk aan gevolgen op het gebied van financiën, gezondheid, milieu en regelgeving.
De componenten met het hoogste faalrisico worden tijdens de turnaround het grondigst geïnspecteerd. Doorgaans kan het beste in deze onderdelen worden geïnvesteerd om risico’s te verminderen.

In het kader van continuous improvement wordt de RBI na de turnaround en de nodige investeringen in risicobeperking herhaald. Een uitkomst kan zijn dat het (vanwege ageing assets) raadzaam is de tussentijd van turnarounds te verkorten.

PDM en Risk Based Inspection
Het opzetten van een Risk Based Inspection is vanwege de grote hoeveelheid data een omvangrijke klus. Bovendien is het lastig om risico’s goed in te schatten.

De experts van PDM weten dat Risk Based Inspection maatwerk is. Zij zijn in staat om, samen met uw technologen, uw bibliotheek met faalmechanismen om te zetten in een praktische inspectie-opzet, ook voor static equipment. Zo krijgen componenten de aandacht die de faalrisico’s vereisen. Het beperkte inspectiebudget dwingt deze slimme aanpak af.

Binnenkort beschikt PDM over een tool, waarmee de risicoanalyse nog beter kan worden uitgevoerd. Tijdens inspectie kunnen de bevindingen hierin worden vastgelegd, wat herhaling van de RBI gemakkelijker maakt.

Een goed opgezette Risk Based Inspection resulteert in een verbeterde integriteit van installaties, minder ongeplande stops, lagere onderhoudskosten en een hogere productie. PDM is u bij het gehele RBI-proces graag van dienst.


  • Deel deze pagina: