Masterclass V-model

Start: 25 mei 2021

Het V-model geldt als een Best Practice voor Design for Technology en wordt daarom door PDM standaard gehanteerd bij de ontwikkeling van complexe machines. Peter Timmermans en Bram Dockx, beiden als E-deskundigen bij PDM werkzaam, delen hun ervaringen met de toepassing van dit model.

Het V-model biedt een waardevol raamwerk voor het structureren van het ontwikkelproces van complexe machines. Het model voorkomt dat in de ontwerpfase cruciale stappen worden overgeslagen en het zorgt ervoor dat daarna de systeemintegratie nauwgezet plaatsvindt. Dit betekent onder meer dat alle partijen in beeld zijn, dat er duidelijke mijlpalen zijn gedefinieerd en dat het prototype uitvoerig wordt getest.

De toepassing van het V-model wordt aan de hand van een real-live case toegelicht. Ook beantwoorden Peter Timmermans en Bram Dockx met plezier uw vragen.

De Masterclass vindt online via Microsoft Teams plaats en is na aanmelding voor eenieder toegankelijk. Aanmelding via het formulier hieronder volstaat.  • Deel deze pagina: