De kracht van gestandaardiseerde modules

Systeembouwers weten uitstekend in te spelen op de wensen van hun klanten. Engineers verstaan de kunst om vrijwel elke klantwens te honoreren. Deze marktbenadering heet Engineering to Order (ETO), waarbij klantgerichtheid hoog in het vaandel staat. Geen klant is hetzelfde en dus is elke afgeleverde machine anders. ETO heeft echter z’n grenzen bereikt, het is tijd voor CTO en servitization.

Mailing 1 Van ETO 2CTO crop.jpg

     
Door jarenlang in te spelen op klantwensen, ontwikkelt de systeembouwer een fors aantal opties. En zo kan de klantgerichtheid doorschieten. Vaak zien we namelijk dat veel van die functionaliteiten slechts eenmaal in een machine worden ingebouwd, op verzoek van die ene klant. Tegelijkertijd wordt maar een beperkt aantal opties meermalen verkocht. Logisch dat je als systeembouwer meer rendement maakt op ‘populaire’ functionaliteiten, terwijl je dikwijls geld toelegt op opties die je maar één keer verkoopt.

Vooral bij complexe machines zorgt de ETO-benadering ook voor andere problemen. Om te beginnen kunnen de levertijden behoorlijk oplopen, zodra nieuwe functionaliteiten volgens klantwens moeten worden ontwikkeld. Die ontwikkeling is bijzonder gevoelig voor fouten, zeker wanneer de tijdsdruk oploopt. De gevolgen van zulke fouten zijn vooral pijnlijk wanneer die aan het licht komen als de machine eenmaal bij de klant staat.

Smart customization
Om de nadelen van ETO te verhelpen moet je ingrijpende veranderingen doorvoeren. En dat kan door smart customization toe te passen. Dit komt erop neer dat je met gestandaardiseerde oplossingen inspeelt op de werkelijke behoeften van de klant, waardoor je de hoeveelheid engineering op klantwens drastisch kunt beperken. Klanten kiezen een basismodel met daarbij een gelimiteerde keuze uit modules: Configure to Order (CTO).

CTO zoekt de balans tussen maatwerk en de inspanningen die daarvoor geleverd moeten worden. De meeste klanten zijn daarmee prima geholpen.

Servitization
En voor de systeembouwer die eenmaal de overstap van ETO naar CTO gemaakt heeft, vormt servitization een wenkend perspectief: het aanbieden van een dienstenpakket rond het (fysieke) product.

PDM en smart customization
PDM is in staat smart customization ook bij u van begin tot eind in goede banen te leiden. PDM kan de jarenlange historie van de productontwikkeling binnen uw bedrijf analyseren, zodat u populaire en minder gevraagde opties beter weet te onderscheiden.
Vervolgens kan PDM een overzicht geven van relevante marktontwikkelingen, waardoor u beter inzicht krijgt in de klantbehoeften in de vorm van functionele specificaties. In aansluiting daarop kan PDM u helpen bij het vertalen van die specs naar engineering.
PDM kan u begeleiden bij de ombouw van de productie van ETO naar CTO en het daarmee samenhangende change management. Ook kan PDM met behulp van de Hands on Tool Time (HoTT) toolkit een analyse maken van de efficiëntie van uw productie. Tenslotte kan PDM u verder helpen op het gebied van servitization.


  • Deel deze pagina: